Hoạt động đối ngoại

Chủ Nhật, 16/02/2020, 03:51:21

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Bru-nây, ngày 15-2, Ðại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đến chào xã giao Quốc vương Bru-nây H.Bôn-ki-a. Quốc vương H.Bôn-ki-a hoan nghênh chuyến thăm làm việc tại Bru-nây của Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, góp phần củng cố quan hệ hai nước, giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Bru-nây với Bộ Công an Việt Nam. Quốc vương Bru-nây mong muốn, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, trong đó có lĩnh vực phòng, chống tội phạm.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh về dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Bru-nây, khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Ðối tác toàn diện; mong muốn hai nước tiếp tục ủng hộ nhau, phối hợp lập trường tại các diễn đàn quốc tế, nhất là tại ASEAN và Liên hợp quốc; tích cực tham vấn lẫn nhau và hợp tác với các nước ASEAN trong vấn đề Biển Ðông theo hướng thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) và xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC) hiệu quả, thực chất, có tính ràng buộc, bảo đảm lợi ích của các bên liên quan và phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982…

★ Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây.