Nghệ An thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm chi tiêu ngân sách

Thứ Hai, 17/02/2020, 02:45:59

Ðể bảo đảm chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, tỉnh Nghệ An thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tập trung rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp thiết, hạn chế mua sắm xe ô-tô công và trang thiết bị đắt tiền, giảm đến mức thấp nhất việc tổ chức hội nghị, hội thảo, hoạt động khánh tiết, đi công tác nước ngoài…

Nghệ An thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm chi tiêu ngân sách

Chế biến tôm ở Công ty Seavina Khu công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ. Ảnh: Lê Phương Bằng

Tỉnh sẽ chỉ ban hành mới cơ chế, chính sách chi ngân sách nhà nước khi có nguồn tài chính bảo đảm; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước.

Tỉnh xác định cụ thể thứ tự ưu tiên trong phân bổ nguồn lực ngân sách nhà nước đối với từng ngành, lĩnh vực; trong đó ưu tiên cho các đơn vị, địa phương để kịp thời, tích cực, chủ động giải quyết các chế độ chính sách mới về an sinh xã hội, ưu tiên cho đầu tư hỗ trợ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tỉnh giao quyền tự chủ về tài chính và tiến hành cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập; khuyến khích các đơn vị, địa phương xây dựng và thực hiện các mô hình nhằm hạn chế, tiết kiệm chi ngân sách. Hiện, nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành, sửa đổi các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn chi tiêu tài chính; chú trọng quy định về những chi tiêu liên quan đến chế độ công tác phí, hội nghị, tiếp khách. Ðây được coi là giải pháp đột phá trong tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, TP Cần Thơ đã quan tâm lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời chú trọng cải thiện môi trường đầu tư. Thành phố ghi nhận một số khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp: Thủ tục về đất đai; vốn tín dụng từ ngân hàng; giải phóng mặt bằng, quy hoạch; kiểm soát, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái; gian lận thương mại; sở hữu trí tuệ. Khắc phục tình trạng này, thành phố đưa ra giải pháp như: Thành lập các tổ công tác chuyên ngành, sát cánh cùng doanh nghiệp; rà soát và loại bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, không phù hợp. Bên cạnh đó, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng có biện pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng, quỹ hỗ trợ chuyển đổi công nghệ; đồng thời hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân, đào tạo kỹ năng xây dựng chiến lược marketing và mở rộng kênh phân phối cho doanh nghiệp. Riêng trong lĩnh vực ngân hàng, tỉnh cam kết sớm đề ra các chính sách tài chính - tiền tệ phù hợp tình hình thực tiễn; yêu cầu các ngân hàng thương mại cam kết về lãi suất cho vay đúng theo chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Năm 2019, TP Cần Thơ có gần 8.000 doanh nghiệp hoạt động với tổng số vốn đăng ký hơn 43 nghìn tỷ đồng; trong đó có 1.500 doanh nghiệp mới thành lập. Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn đã góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của địa phương.

PV và TTXVN