Ðiện mừng

Thứ Sáu, 21/02/2020, 03:49:39

Nhân dịp ông Mi-lốt Vi-xchin được bầu làm Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc, ngày 20-2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng.