Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

Bản Hiến pháp sửa đổi phải thể hiện được tâm nguyện của toàn Ðảng, toàn dân

Thứ Tư, 27/03/2013, 20:04:00

TTXVN - Ngày 27-3, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Ðảm cùng các đại biểu nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo dự hội nghị.

Bản Hiến pháp sửa đổi phải thể hiện được tâm nguyện của toàn Ðảng, toàn dân

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim báo cáo khái quát tình hình triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Ðồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa trọng đại trong toàn Ðảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị; khẳng định việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong thời gian qua đã thu hút khá đông đảo các tầng lớp; huy động trí tuệ, tâm huyết, đồng thuận của nhân dân, thể hiện trách nhiệm cao của mỗi cá nhân, tổ chức đối với việc sửa đổi và thi hành Hiến pháp. Tại hội nghị lần này, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Tiếp tục góp ý vào các nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các đại biểu nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo đã phân tích tình hình thực tiễn và đưa ra những kiến nghị cụ thể.

Vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội là nội dung được các đại biểu tập trung góp ý với mong muốn khẳng định và thể hiện rõ hơn nữa tư tưởng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều ý kiến cho rằng, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cần bổ sung quy định để người Việt Nam ở nước ngoài có thể tham gia phát huy quyền làm chủ, tham gia bầu cử, đóng góp trí tuệ, tài lực xây dựng đất nước.

Lắng nghe ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh sự có mặt của đại diện nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tại hội nghị có ý nghĩa quan trọng. Chủ tịch nước đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, cô đọng, sâu sắc, góp phần thực hiện thành công Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Chủ tịch nước cho rằng, Hiến pháp là văn bản chính trị pháp lý, là đạo luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước phản ánh ý chí, lợi ích của toàn dân tộc và việc lấy ý kiến nhân dân nhằm tập hợp trí tuệ sâu rộng, phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Thời gian qua, việc ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết cho thấy, Ðảng, Quốc hội đã định hướng chủ trương rõ ràng. Vấn đề còn lại tổ chức thế nào cho thiết thực và điều quan trọng là bản Hiến pháp sửa đổi phải thể hiện được tâm nguyện của toàn Ðảng, toàn dân. Chủ tịch nước ghi nhận Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tiếp thu được khoảng tám triệu ý kiến đóng góp dưới nhiều hình thức tổ chức tập hợp, nhấn mạnh đây là khối tài sản quý phải được tập hợp, tổng hợp và truyền tải khách quan, đầy đủ cho Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Quốc hội.

Chủ tịch nước cho rằng, việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ tiếp tục thực hiện đến tháng 9 năm nay, Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Văn phòng Chủ tịch nước cần nỗ lực nhiều hơn trong việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, để đất nước có được bản Hiến pháp mới khẳng định cơ sở chính trị pháp lý quan trọng cho công cuộc hội nhập và phát triển.

 

Theo