Phê duyệt cơ chế xử lý nợ xấu và quản lý tài sản

Thứ Ba, 04/06/2013, 19:37:00

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 843/QÐ-TTg phê duyệt Ðề án xử lý nợ xấu (XLNX) của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) và Ðề án thành lập Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam.

Phê duyệt cơ chế xử lý nợ xấu và quản lý tài sản

(Ảnh minh họa: Internet)

Ðề án nêu rõ, mục tiêu XLNX của các TCTD nhằm tạo điều kiện cho TCTD mở rộng tín dụng với lãi suất hợp lý, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô; cải thiện thanh khoản và nâng cao sự an toàn, lành mạnh, hiệu quả hoạt động của các TCTD, thị trường tiền tệ. Phấn đấu đến cuối năm 2015 xử lý được cơ bản số nợ xấu hiện nay.

Ðề án tập trung XLNX của các TCTD Việt Nam, bao gồm nợ xấu cấp tín dụng, nợ xấu mua trái phiếu doanh nghiệp và nợ xấu ủy thác cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp. Tập trung XLNX của các TCTD có tỷ lệ nợ xấu trên 3% tổng dư nợ và nợ xấu có tài sản bảo đảm, trong đó ưu tiên XLNX có tài sản bảo đảm là bất động sản. Ðể XLNX và phòng ngừa, hạn chế nợ xấu gia tăng, các TCTD chủ động triển khai 10 giải pháp: đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi của các khoản nợ để có biện pháp xử lý thích hợp; tăng cường trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để XLNX; tiếp tục cơ cấu lại nợ; tiếp tục hỗ trợ vốn để khách hàng khắc phục khó khăn và phục hồi; bổ sung, hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sản bảo đảm; thu nợ và xử lý tài sản bảo đảm; hoán đổi nợ thành vốn; bán nợ xấu cho Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) thuộc Bộ Tài chính; kiểm soát chặt chẽ và giảm chi phí hoạt động; hạn chế nợ xấu phát sinh trong tương lai...

 

Theo