Khai mạc Hội thi "Ánh sáng soi đường" năm 2015

Chủ Nhật, 08/03/2015, 14:02:49

Sáng 8-3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư, T.Ư Ðoàn, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Công ty Cổ phần trò chơi giáo dục trực tuyến Egame phối hợp tổ chức Hội thi Ô-lim-pích toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" năm 2015. Hội thi nhằm góp phần tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên.

Với chủ đề "Ánh sáng soi đường", Hội thi Ô-lim-pích toàn quốc được chia làm hai bảng (Bảng cá nhân và Bảng đội tuyển); kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên in-tơ-nét và sân khấu hóa. Ngay sau lễ khai mạc, 24 Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố và 46 Hội Sinh viên các trường trực thuộc T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đồng loạt tổ chức cho sinh viên tham gia thi trực tuyến. Ðược biết, tổng giá trị giải thưởng của Hội thi là 300 triệu đồng cùng với những chuyến du lịch về nguồn dành cho các cá nhân và tập thể đoạt giải.

PV