Giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Ðảng

Thứ Ba, 12/02/2019, 02:55:01

Chiều 11-2, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức Xây dựng Ðảng tháng 2-2019. Ðồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị.

Giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Ðảng

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. (Nguồn: TTXVN)

Trong tháng 1-2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Ðảng đã tích cực nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa để tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và các nhiệm vụ được giao; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Ðảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã chủ động tổng kết công tác tổ chức xây dựng Ðảng năm 2018; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019; tổ chức kiểm điểm năm 2018 gắn với Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII; hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Quy định 262-QÐ/TW; triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Kết quả lấy phiếu là sự ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu trong công tác, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi”,“tự sửa”, là kênh thông tin quan trọng giúp cho các cấp ủy đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ khách quan, chính xác hơn; Tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018, phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019; tiếp tục thực hiện đồng bộ các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII) về công tác xây dựng Ðảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị toàn ngành Tổ chức xây dựng Ðảng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 2, tập trung là Tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Ðảng; tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng; Triển khai các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế và xây dựng vị trí việc làm; các nhiệm vụ về công tác cán bộ; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình chính trị nội bộ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền; tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; và xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh...

PV