Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Ninh Bình

Thứ Tư, 17/04/2019, 19:30:18

NDĐT - Chiều 17-4, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình để khảo sát công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện Điều lệ Đảng trên địa bàn.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Ninh Bình

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy Ninh Bình khẳng định, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được các cấp ủy đảng trong tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, chủ động với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả. Tỉnh ủy đã ban hành 12 nghị quyết và nhiều kết luận, kế hoạch. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết chuyên đề về cơ chế chính sách; còn UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Do vậy, các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2018 đạt của tỉnh bình quân 8,21%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả nổi bật; văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nâng lên rõ nét; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Về kết quả thực hiện Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Điều lệ Đảng tới các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên kịp thời, nghiêm túc; chỉ đạo các ban xây dựng Đảng thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng việc thực hiện các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên cho các cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm đúng mức, bảo đảm đúng phương châm, tiêu chuẩn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh kết nạp được 6.300 đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ. Phương châm là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; kết hợp thực hiện nghiêm túc phê bình và tự phê bình gắn với nhận xét, đánh giá, xếp loại từng cán bộ, đảng viên. Các tổ chức đảng bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; giữ vững vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở… Tại buổi làm việc, các đại biểu còn được nghe đại diện Thành ủy thành phố Tam Điệp báo cáo làm rõ kết quả công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và việc thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ thành phố.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình đạt được sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng chí khẳng định, Tỉnh ủy Ninh Bình có nhiều cách làm hay, nổi bật trong công tác xây dựng Đảng. Dù còn hơn một năm nữa mới hết nhiệm kỳ đại hội, song Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Đồng chí biểu dương Đảng bộ Ninh Bình là tập thể đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên trong việc quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Điều đó, giúp cho Đoàn công tác đánh giá đúng thực tiễn thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng. Đối với những kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác tiếp thu, ghi nhận và sẽ báo cáo với Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

LÊ HỒNG