Đoàn Tiểu ban Điều lệ Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Hà Nam

Thứ Sáu, 19/04/2019, 15:35:11

NDĐT - Ngày 19-4, Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam để khảo sát công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện Điều lệ Đảng trên địa bàn.

Đoàn Tiểu ban Điều lệ Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Hà Nam

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng đoàn Tiểu ban Điều lệ Đại hội XIII của Đảng, làm việc tại Hà Nam.

Báo cáo với đoàn công tác về kết quả xây dựng Đảng của đảng bộ tỉnh Hà Nam từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được các cấp ủy đảng trong tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, chủ động với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả, trên các mặt tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Về thực hiện Điều lệ Đảng, báo cáo tập trung nêu bật kết quả thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất những nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đảng.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác cũng đã nghe lãnh đạo Huyện ủy Kim Bảng báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay; việc thi hành Điều lệ Đảng và nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII của Đảng bộ huyện.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND Tối cao đánh giá cao sự đột phá tạo nên những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam. Đồng thời biểu dương sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của tỉnh và huyện Kim Bảng trong xây dựng báo cáo theo yêu cầu của Đoàn công tác.

Về công tác xây dựng đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Nam từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng chí Trưởng đoàn công tác cũng thống nhất đánh giá: Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã đạt được các nhiệm vụ chỉnh đốn đảng; có nhiều sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đã sắp xếp mạnh mẽ bộ máy theo hướng hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng; tăng cường các mô hình dân vận khéo và đối thoại của cấp ủy đảng đối với nhân dân; phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, cũng còn một số vấn đề công tác xây dựng Đảng mà Đảng bộ tỉnh phải luôn quan tâm giải quyết đó là công tác chính trị tư tưởng trước sự phát triển của mạng xã hội; xây dựng Đảng ở nông thôn bộc lộ nhiều vấn đề về cán bộ trẻ; chế độ chính sách cán bộ nông thôn; khó khăn trong việc xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong doanh nghiệp tư nhân; những vấn đề đặt ra trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), nhất là sáp nhập thôn, tổ dân phố…

Về nội dung thực hiện Điều lệ Đảng, đồng chí đánh giá, Đảng bộ tỉnh đã thi hành nghiêm túc và có những phát hiện, đề xuất sửa đổi những bất cập về Điều lệ Đảng và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng chí đề nghị, trên cơ sở buổi làm việc, Tỉnh ủy và Huyện ủy Kim Bảng hoàn chỉnh báo cáo theo hướng bám sát vào đề cương của Trung ương; tiếp thu có chọn lọc các ý kiến và kết luận của buổi làm việc. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, tham gia và phát hiện vấn đề mới để báo cáo cấp trên. Về những đề xuất của Đảng bộ tỉnh, huyện, đồng chí tiếp thu và sẽ báo cáo, tham mưu cho Tiểu ban Điều lệ Đảng và Bộ Chính trị.

ĐÀO PHƯƠNG