Khẳng định vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Thứ Bảy, 20/04/2019, 04:38:42

Ngày 19-4, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn, làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái.

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, đến nay toàn tỉnh Yên Bái có hơn 385 nghìn đoàn viên, hội viên với tỷ lệ tập hợp trung bình đạt 83,5%, vượt 13,5% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Tỉnh ủy Yên Bái đổi mới mạnh mẽ phương pháp, cách thức tổ chức triển khai nhiệm vụ, bảo đảm khoa học, toàn diện, “rõ người, rõ việc”, trong đó giao Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trực tiếp tham gia và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương bằng hình thức đặt hàng nhiệm vụ...

PV