Kiểm tra thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW và Chỉ thị 45 của Ban Bí thư

Thứ Bảy, 20/04/2019, 04:41:40

Trong hai ngày 18 và 19-4, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư (khóa IX) về công tác dân tộc và 25 năm thực hiện Chỉ thị 45 của Ban Bí thư về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên T Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT), Phó Trưởng ban chỉ đạo T.Ư làm Trưởng đoàn, làm việc tại Nghệ An.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến lưu ý, thời gian tới Nghệ An cần quan tâm tới công tác phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình thoát nghèo cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, triển khai các chương trình chuyển giao kỹ thuật, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, hình thành thế hệ nông dân mới thích ứng cơ chế thị trường trong vùng dân tộc thiểu số…

Dịp này, Đoàn công tác đã trao 25 suất quà tặng các hộ nghèo người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và 50 suất quà tặng học sinh và các già làng, trưởng bản...

PV