Phát huy vai trò Hội Nông dân trong xây dựng đời sống mới

Thứ Bảy, 20/04/2019, 05:07:02

TTXVN - Chiều 19-4, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư đã làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW (khóa X) của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, Hội Nông dân Việt Nam đã xác định hướng đi đúng đắn, thể hiện chức năng, nhiệm vụ hiệu quả hơn trong việc tập hợp nhân dân, là cầu nối giữa nông dân với Đảng. Hoạt động của các cấp Hội đã có những điểm mới, đột phá, sát hơn với thực tiễn đời sống của người nông dân. Công tác phối hợp giữa Hội Nông dân với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hằng năm, có hơn 3,9 triệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đã giúp hơn 790 nghìn hộ nghèo về vật tư, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm... trị giá hơn 15 nghìn tỷ đồng; tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động, giúp hơn 150 nghìn hộ nông dân thoát nghèo. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 10 năm, nông dân đã tự nguyện đóng góp hơn 20 nghìn tỷ đồng, hơn 47 triệu ngày công, hiến 44 triệu m2 đất cho các công trình, dự án lớn của Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của quốc gia.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận những kết quả đạt được của Hội Nông dân Việt Nam; đồng thời đề nghị các cấp Hội nâng cao tính bền vững đối với những hoạt động đã đem lại hiệu quả; đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với người nông dân; tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức và mô hình mới; đề xuất những cơ chế chính sách cho nông dân và hoạt động của Hội gắn với quyền lợi của người nông dân; xây dựng tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết tại cộng đồng dân cư...