Tập trung giám sát, giải quyết những vấn đề bức xúc, tồn tại ở địa phương

Thứ Hai, 22/04/2019, 14:29:32

NDĐT - Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ sáu với chủ đề: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân”, tổ chức ngày 22-4, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tập trung giám sát, giải quyết những vấn đề bức xúc, tồn tại ở địa phương

Quang cảnh Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Các đồng chí: Phùng Quốc Hiển, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Viết Chữ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo HĐND và đoàn đại biểu Quốc hội 12 tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận và các tỉnh Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh: Hoạt động của HĐND đã có nhiều bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, từng bước bắt kịp với nhịp độ phát triển của từng địa phương cũng như cả nước. Tuy nhiên cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, vẫn có lúc, có nơi hoạt động của HĐND còn thiếu hiệu lực, hiệu quả.

Đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về các nội dung cụ thể, như: “Kinh nghiệm trong việc thực hiện cơ chế phối hợp giữa Thường trực HĐND cấp tỉnh với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp”, “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND”.

Đây là những nội dung hết sức quan trọng, thiết thực, bao quát toàn bộ hoạt động của HĐND, cũng là những vấn đề còn nhiều trăn trở cần được quan tâm, chia sẻ, đặc biệt là trong tiến trình hội nhập và phát triển hiện nay.

Xác định đây là diễn đàn quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc; là cơ hội để các địa phương chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm quý trong hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và cơ quan hành chính các cấp. Đại biểu dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về phương thức đổi mới hoạt động, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm trong thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương;

Nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ, quyền hạn và thảo luận, trao đổi, chia sẻ giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, từ đó tìm giải pháp nâng cao chất lượng các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND, chất lượng thẩm tra, giám sát, khảo sát chuyên sâu của HĐND; công tác kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc giải quyết các giám sát của thường trực, các ban HĐND được thực hiện thường xuyên;

Kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết, quy định của Đảng, Quốc hội các chủ trương, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành các mặt của đời sống xã hội và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương.

Để từ đó, đưa ra những chủ trương, quyết định, biện pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, củng cố an ninh, quốc phòng; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp,...

Đồng chí Phùng Quốc Hiển phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương và đánh giá cao những tinh thần thẳng thắn, mạnh dạn của các đại biểu, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của HĐND và các Ban của HĐND, trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả.

Thực tiễn công tác quản lý nhà nước của các tỉnh, thành phố trong khu vực vẫn còn đang đặt ra những vấn đề bức xúc, nóng bỏng trong nhiều lĩnh vực, đòi hỏi HĐND các tỉnh, thành phố với chức năng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương cần phải tăng cường hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trong hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, từ đó có những quyết sách phù hợp và triển khai thực hiện một cách đồng bộ có hiệu quả, phát huy đuợc lợi thế mỗi địa phương.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ của từng tỉnh, thành phố thì vấn đề liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong vùng cần tiếp tục phát huy, hướng tới mục tiêu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau bảo đảm lợi ích chung, hài hòa giữa các địa phương trong khu vực.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phùng Quốc Hiển đề nghị HĐND các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, của địa phương, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đặt ra. HĐND các tỉnh cần đổi mới tư duy, đổi mới cách nghĩ, cách làm, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, nội dung hoạt động, phong cách hoạt động, phải gần dân hơn, cụ thể và sát thực với đời sống cử tri, đời sống nhân dân, và chỉ có đổi mới thì mới thực hiện được tốt hơn vai trò cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương. HĐND phải bám sát Nghị quyết của Đảng, tranh thủ sự ủng hộ cao độ của tổ chức Đảng các cấp, tổ chức tốt hoạt động của HĐND, triển khai tốt việc chuyển tải các Nghị quyết, chủ trương của Đảng thành các cơ sở pháp lý, để thực hiện hiệu quả, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, phải đôn đốc thực hiện một cách rốt ráo, thường xuyên, liên tục.

Phải tiếp tục nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ của đại biểu HĐND, của các Ban của HĐND, mỗi cán bộ làm công tác HĐND phải thạo về chính trị, giỏi về chuyên môn, phương thức tiếp xúc cử tri cũng phải đổi mới, cụ thể, sát thực; công tác tuyên truyền cũng phải thay đổi, làm sao để hoạt động của HĐND với người dân, với cử tri luôn gần nhau, gắn bó mật thiết với nhau.

Các ý kiến đóng góp, kiến nghị của đại biểu sẽ được ghi nhận, nghiêm túc tiếp thu để nghiên cứu, điều chỉnh, bảo đảm hoạt động của HĐND mang lại hiệu quả cao nhất, phù hợp nhất, giúp cho các địa phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nâng cao đời sống nhân dân, ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế xã hội.

Đại biểu dự Hội nghị thăm, tặng quà các đơn vị quân sự địa phương.

Dịp này, đồng chí Phùng Quốc Hiển và đại biểu dự Hội nghị đã đi thăm, tặng quà các đơn vị quân sự địa phương và các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn.

Thăm và tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu.

THANH TÙNG