Quan tâm giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt của đồng bào dân tộc

Thứ Hai, 22/04/2019, 16:06:23

NDĐT - Sáng 22-4, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo T.Ư tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW và Chỉ thị 45-CT/TW, do đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư làm Trưởng Đoàn đã làm việc với tỉnh Cao Bằng về công tác dân tộc và một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông.

Quan tâm giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt của đồng bào dân tộc

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với tỉnh Cao Bằng.

Báo cáo của tỉnh nêu rõ, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành T.Ư khóa IX về công tác dân tộc, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23-9-1994 của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa VII về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông gắn với Kết luận 64-KL/TW ngày 9-3-2007của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc và dân tộc Mông nói riêng từng bước được nâng cao. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng đồng dào dân tộc được bảo đảm. Cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn được đầu tư xây dựng, hoàn thiện. 100% xã có đường ô-tô và có điện lưới đến trung tâm xã; 89% hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia; 86% dân số được dùng nước hợp vệ sinh. Các chính sách về giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện tốt, trình độ dân trí vùng đồng bào các dân tộc từng bước được nâng cao. Công tác giảm nghèo bền vững được tập trung, triển khai, thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3 đến 6%/năm.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Nguyễn Trung Thảo, trong thực hiện công tác dân tộc còn một số vấn đề cần được quan tâm giải quyết, một bộ phận đồng bào thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt, chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, chưa có giải pháp triệt để khắc phục và thiếu nguồn lực để giải quyết. Chương trình 135, Nghị quyết 30a đều có hợp phần hỗ trợ sản xuất, dẫn đến chồng chéo, mất thêm thời gian để triển khai, thực hiện.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tỉnh Cao Bằng kiến nghị: T.Ư ban hành quy định riêng về ưu tiên tuyển chọn con em người dân tộc thiểu số vào làm việc trong các cơ quan nhà nước; hỗ trợ kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số; tăng mức đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc; các thị trấn thuộc các tỉnh miền núi được thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục bố trí vốn thực hiện dự án cấp điện cho các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến đề nghị tỉnh Cao Bằng quan tâm rà soát, thống kê, đánh giá, đề ra giải pháp cụ thể giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt của đồng bào dân tộc. Tăng cường tuyên truyền, vận động, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Tiếp tục rà soát, quy hoạch lại dân cư vùng đồng bào dân tộc, đưa dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, mất an toàn. Thực hiện tốt các chính sách y tế, giáo dục đồng bào dân tộc, chăm lo việc học của học sinh các dân tộc. Xây dựng đề án nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc Mông. Tăng cường công tác dân vận, quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những tồn tại, bức xúc với đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc. Chú trọng tuyên truyền, vận động, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững chắc, bảo đảm an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào các dân tộc.

MINH TUẤN