Kỷ luật Chủ tịch UBND TP Hòa Bình

Thứ Tư, 24/04/2019, 18:57:47

NDĐT – Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND TP Hòa Bình. Theo đó, UBND tỉnh Hòa Bình thi hành kỷ luật ông Huy bằng hình thức cảnh cáo, do có hành vi vi phạm pháp luật khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai, được UBND tỉnh Hòa Bình kết luận tại văn bản số 2149, ngày 12-12-2018.

Kỷ luật Chủ tịch UBND TP Hòa Bình

Ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND TP Hòa Bình.

Theo Kết luận của UBND tỉnh, Ông Huy đã vi phạm về ký quyết định giao đất cho bốn hộ ở xóm 8, xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình; cho phép các hộ chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở và đất trồng cây lâu năm không đúng với quy định tại Điều 52, Luật Đất đai 2013, không nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đã được phê duyệt.

Việc chuyển mục đích sang đất ở tại xóm 8, diện tích 1.885,3 m2, Nhà nước thu về ngân sách được số tiền hơn 3,8 tỷ đồng. Trong khi đó, nếu được quy hoạch là đất ở, đất dịch vụ và Nhà nước thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thì thu về ngân sách số tiền lớn hơn nhiều. Ngoài ra, ông Huy còn ký tiếp quyết định cho phép năm hộ tại xóm 8 chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở; ký quyết định từ tháng 4-2016 đến tháng 7-2017 cho phép năm hộ tại xóm 4 chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở không đúng Điều 52 Luật Đất đai.... Các sai phạm của ông Nguyễn Thanh Huy là nghiêm trọng, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng kết luận chỉ đạo kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan đến Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Chi nhánh Phòng đăng ký đất đai thành phố; UBND xã Sủ Ngòi; UBND phường Phương Lâm; Sở Xây dựng; Công ty Bảo hiểm Viễn Đông; Công ty TNHH Tuệ Anh.

TRẦN HẢO