Đoàn Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại các địa phương, đơn vị

Thứ Năm, 25/04/2019, 03:20:52

Ngày 24-4, tại Hà Nội, Ðoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng, do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Thường trực Tiểu ban, làm Trưởng đoàn, khảo sát và làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam. Cùng dự, có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng Đoàn MTTQ Việt Nam.

Đoàn Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại các địa phương, đơn vị

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận những kết quả trong các hoạt động của MTTQ Việt Nam thời gian qua, đã góp phần nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, của nhân dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu chung phát triển của đất nước. Đồng chí đề nghị MTTQ Việt Nam cần tổng kết lý luận và thực tiễn để đề ra trong văn kiện đại hội những phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ của MTTQ về đại đoàn kết dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. MTTQ tiếp tục nghiên cứu có những đánh giá dự báo sự thay đổi của cơ cấu xã hội, để tiếp tục đoàn kết tập hợp nhân dân; làm rõ vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của MTTQ; quan tâm làm rõ hơn thuận lợi, cơ hội, khó khăn, thách thức với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong tình hình mới, yêu cầu mới. Đồng thời, MTTQ phải góp phần quan trọng là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận của người dân trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước; bảo đảm người dân tham gia vào quá trình quyết định chính sách. Đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp phải là những người có năng lực, có bản lĩnh, kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn nhằm tạo uy lực, uy danh và khẳng định vai trò của MTTQ trong nhân dân.

* Ngày 24-4, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Thường trực Tiểu ban làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong 5 năm qua, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam tăng liên tục, năm 2017 tăng 12 bậc, năm 2018 tăng 2 bậc, xếp thứ 45 trong số 126 quốc gia. Các ngành công nghệ thông tin, truyền thông, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học, chế tạo máy và tự động hóa đã có bước phát triển vượt bậc, các công bố khoa học quốc tế tăng lên đáng kể. Bên cạnh kết quả đạt được đồng chí cũng phân tích, làm rõ những thời cơ, thách thức đặt ra trong bối cảnh mới, tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, từ đó yêu cầu Ban Cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ cần đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung tháo gỡ khó khăn đưa khoa học và công nghệ đất nước tiếp tục phát triển. Đoàn công tác cũng ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ để hoàn chỉnh các văn bản.

* Ngày 24-4, tại TP Bà Rịa, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Thường trực Tiểu ban làm Trưởng đoàn và Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn làm Trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình biểu dương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nỗ lực thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và đạt được những thành tựu quan trọng. Đồng chí đề nghị tỉnh cần quán triệt quan điểm phát triển nhanh nhưng bền vững. Phương châm lấy người dân là trung tâm, để người dân cảm nhận và được thụ hưởng những thành tựu của quá trình phát triển. Tỉnh cần tiếp tục quan tâm phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất lao động và giá trị để giải phóng nguồn lực đất đai phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa… Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị tỉnh cần phát huy các kết quả đạt được, tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân.

Cùng ngày, các Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng và Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII đã làm việc với một số địa phương và sở, ngành trên địa bàn tỉnh.

* Chiều 24-4, Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tuyên Quang đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Đồng chí biểu dương Đảng bộ đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên trong quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Điều đó giúp cho Đoàn công tác đánh giá đúng thực tiễn thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và việc thi hành Điều lệ Đảng. Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, đoàn công tác tiếp thu, ghi nhận và sẽ tổng hợp báo cáo với Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII của Đảng.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại Huyện ủy Hàm Yên.

PV