Công bố bảy nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ Năm, 25/04/2019, 18:31:15

NDĐT – Ngày 23-4, Tổng Thư ký Quốc hội (QH) Nguyễn Hạnh Phúc đã ký công văn số 2712/TTKQH-TT gửi các cơ quan báo chí về việc công bố các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH.

Cụ thể: Nghị quyết số 673/NQ-UBTVQHH14 ngày 10-4-2019 về việc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị hành chính cấp xã và thành lập TP Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 678/NQ-UBTVQH14 ngày 12-4-2019 về việc điều động, phê chuẩn Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của QH khóa XIV; Nghị quyết số 679/NQ-UBTVQH14 ngày 12-4-2019 về việc phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH khóa XIV; Nghị quyết số 681/NQ-UBTVQH14 ngày 18-4-2019 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu QH đối với ông Nguyễn Doãn Anh; Nghị quyết số 682/NQ-UBTVQH14 ngày 18-4-2019 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu QH đối với ông Nguyễn Hồng Thái; Nghị quyết số 683/NQ-UBTVQH14 ngày 18-4-2019 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu QH đối với ông Trần Lưu Quang; và Nghị quyết số 684/NQ-UBTVQH14 ngày 19-4-2019 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Theo Nghị quyết số 684/NQ-UBTVQH14, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ để báo cáo QH xem xét, quyết định thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2019) theo quy trình, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp. Bên cạnh đó, giao Ủy ban Pháp luật chủ trì thẩm tra; Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban về các vấn đề xã hội tham gia thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn nội dung các nghị quyết tại: nhandan.com.vn hoặc nhandan.org.vn.

Nghị Quyết Về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Hồng Thái

Nghị Quyết Về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Doãn Anh

Nghị Quyết Điều động, phê chuẩn Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV

Nghị Quyết Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Nghị Quyết Về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Lưu Quang

Nghị Quyết Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV

Nghị Quyết Về việc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị hành chính cấp xã và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai

 

VĂN CHÚC