Thành phố Hồ Chí Minh có thêm hai Phó Chủ tịch UBND

Thứ Bảy, 11/05/2019, 14:01:19

NDĐT - Ngày 11-5, HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường). Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đến dự.

Thành phố Hồ Chí Minh có thêm hai Phó Chủ tịch UBND

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân (bên trái) chúc mừng hai tân Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, kỳ họp bất thường lần này sẽ xem xét một số nội dung quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bầu bổ sung nhân sự UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã đọc tờ trình giới thiệu đồng chí Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố và Thiếu tướng Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh để HĐND thành phố bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, các đại biểu đã bầu đồng chí Võ Văn Hoan và Thiếu tướng Ngô Minh Châu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh với số phiếu lần lượt là 82/90 và 88/90 các đại biểu tham dự cuộc họp. Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu bầu bổ sung ba Ủy viên UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Ngô Minh Châu (sinh năm 1964, quê quán: huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) có trình độ Thạc sĩ luật, Đại học An ninh Nhân dân, cao cấp lý luận chính trị.

Đồng chí Võ Văn Hoan (sinh năm 1965, quê quán: tỉnh Quảng Ngãi) có trình độ Thạc sĩ quản lý công, Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Kỳ họp cũng thông qua Tờ trình số 1783/TTr-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 về Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Tờ trình số 1744/TTr - UBND ngày 7 tháng 5 năm 2019 về cho ý kiến điểu chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công; Tờ trình số 1793/TTr - UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 về Quy định mức tiền thưởng cho mỗi giải thưởng sáng tạo TP Hồ Chí Minh; Tờ trình số 1789/TTr - UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 về Sửa đổi Khoản 6, Điều 1 của Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, đây là kỳ họp quan trọng và cấp bách đối với bộ máy chính quyền thành phố nhằm kiện toàn nhân sự và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố trong giai đoạn hiện nay. Các đồng chí được bầu tại kỳ họp lần này là đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố đã được rèn luyện, trưởng thành qua nhiều môi trường công tác và tin tưởng rằng, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích phát triển thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành quyết định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, trên cơ sở đó sẽ tiếp tục thực hiện quy trình công tác cán bộ một cách chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học và dân chủ hơn. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục kiện toàn các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh.

CAO TÂN