Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thứ Ba, 14/05/2019, 01:40:44

Chiều 13-5, tại Hà Nội, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tại hội nghị, đại diện các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam đã thảo luận, góp ý sâu về dự thảo Báo cáo chính trị, chủ đề, mục tiêu nhiệm kỳ Đại hội, tình hình các tầng lớp nhân dân là đoàn viên, hội viên của từng tổ chức; nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam tiếp tục kế thừa và phát triển các chương trình hành động đã và đang triển khai. Các ý kiến góp ý tại hội nghị sẽ được tiếp thu cụ thể vào dự thảo văn kiện, nhất là những giải pháp đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các kiến nghị về phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, cũng được tiếp thu theo hướng xác định rõ hơn về mục tiêu, bổ sung những nội dung, giải pháp mới phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.

PV