Tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất, nhập khẩu

Thứ Ba, 14/05/2019, 01:44:48

Sáng 13-5, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, tổ chức hội nghị Giám sát các giải pháp cải cách kiểm tra chuyên ngành (KTCN), giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, thực hiện quy chế phối hợp toàn diện giữa Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Chính phủ, từ đầu năm 2015 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chức liên quan đã phối hợp giám sát việc thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Chính phủ trong lĩnh vực thuế, hải quan. Qua đó, ghi nhận công tác KTCN hàng hóa xuất, nhập khẩu đã có những chuyển biến tích cực về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực thi trên thực tế. Tuy nhiên, qua giám sát cũng cho thấy còn nhiều vướng mắc trong công tác này cần được tháo gỡ kịp thời để tiếp tục giảm thời gian thông quan cho doanh nghiệp.

Hội nghị đánh giá, bên cạnh kết quả đạt được, công tác KTCN còn rất nhiều hạn chế, bất cập như: số lượng hàng hóa phải KTCN chiếm tỷ trọng lớn (19,1%); đến tháng 3-2019, có 70.087 danh mục KTCN, nhưng trong đó nhiều danh mục cần tiếp tục được rà soát để cắt giảm... Đáng chú ý, khi thực hiện cắt giảm danh mục KTCN thì có bộ, ngành lại tăng số lượng mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ cho rằng, thời gian qua, việc cắt giảm các thủ tục KTCN chưa hoàn toàn thực chất, một số mặt hàng xuất, nhập khẩu vẫn chịu sự kiểm tra chồng chéo của nhiều đơn vị, bộ, ngành. Thái độ thực thi chính sách của công chức còn yếu kém, mức độ hài lòng của doanh nghiệp chưa cao, số lượng doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN chưa nhiều, công tác chống gian lận thương mại chưa tương xứng với tạo thuận lợi thương mại.

Đồng chí đề nghị, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ Chính phủ, tăng cường giám sát để việc thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đạt hiệu quả thực chất. Các bộ, ngành tiếp tục rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, giảm danh mục hàng hóa phải KTCN; chấm dứt tình trạng chưa ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn, mã số hàng hóa nhập khẩu mà vẫn thực hiện KTCN, dễ làm phát sinh tiêu cực trong tổ chức thực thi công vụ. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư thiết bị KTCN để giảm chi phí cho ngân sách nhà nước và doanh nghiệp, đồng thời tránh tình trạng cơ quan nhà nước vừa ban hành tiêu chuẩn, vừa tiến hành kiểm tra.

PV