Hội thảo khoa học “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”

Thứ Ba, 14/05/2019, 14:26:21

NDĐT - Ngày 14-5, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đác Nông, Bộ Quốc phòng phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư và Tỉnh ủy Đác Nông tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”.

Hội thảo khoa học “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”

Hội thảo khoa học về “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”.

Hơn 80 bài tham luận khoa học của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan T.Ư, các địa phương, các tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội đã tập trung làm rõ: vai trò chiến lược đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, tầm vóc lịch sử to lớn, một sáng tạo độc đáo, thành công xuất sắc trong chỉ đạo chiến lược của Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; biểu tượng của ý chí thống thống nhất Tổ quốc, khối đại đoàn kết dân tộc và tinh thần quốc tế cao cả; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện chiến lược đối với cách mạng miền nam; nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp chống đế quốc Mỹ, cứu nước; là chiến trường tổng hợp trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước, trong đó, Bộ đội Trường Sơn là lực lượng nòng cốt; có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc to lớn, để lại nhiều bài học có giá trị lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các bài tham luận đã tái hiện chân thực cuộc chiến đấu cam go, quyết liệt trên tuyến lửa Trường Sơn; sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng xây dựng, chiến đấu, bảo đảm vận tải. Khẳng định ý chí chiến đấu kiên cường, nỗ lực bền bỉ của quân và dân ta vì mục tiêu độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Làm nổi bật nghệ thuật quân sự Việt Nam độc đáo, sáng tạo, linh hoạt của quân và dân ta trong quá trình xây dựng, chiến đấu, bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch đường Trường Sơn huyền thoại. Nhận định, đánh giá của giới chính trị, quân sự, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về sức sống mãnh liệt của tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn. Mối quan hệ đoàn kết, liên minh chiến đấu tình nghĩa, thủy chung giữa quân đội và nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, có hiệu quả của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới...

Hội thảo cũng cung cấp nhiều luận cứ mới, tập trung phân tích, làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn về ý chí và sức sáng tạo Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển tuyến vận tải chi viện chiến lược. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ; tinh thần quật khởi, truyền thống đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

NGUYỄN VĂN YÊN