Ra mắt sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái-lan

Thứ Năm, 23/05/2019, 02:47:14

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan, ngày 22-5, lễ ra mắt sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam - Thái-lan hiện đại" được tổ chức tại tỉnh Lam-pang, miền bắc Thái-lan. Sách được xuất bản bằng hai ngôn ngữ Việt và Thái của Tiến sĩ Trương Thị Hằng và Giáo sư C.Pết-keo, cùng sự hỗ trợ của hội đồng cố vấn gồm các giáo sư, hiệu trưởng có uy tín của Thái-lan.

Sách được chuyển tới 100 trường đại học, nhiều cơ quan, đoàn thể của Thái-lan và Việt kiều, trở thành tài liệu chuyên khảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp các nhà nghiên cứu, nhân dân Thái-lan hiểu hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vai trò của Bác trong xây dựng quan hệ hữu nghị tốt đẹp hai nước hiện nay.

Sách gồm 507 trang bản tiếng Thái và 387 trang bản tiếng Việt, ca ngợi đạo đức, nhân cách và tầm vóc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tầm nhìn của Người trong đoàn kết quốc tế, hành trình của Bác trên đất Thái-lan những năm 1928-1929 giúp truyền bá chủ nghĩa yêu nước. Sách gồm năm chương: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người con ưu tú của dân tộc Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế; Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình truyền bá chủ nghĩa yêu nước trên đất nước Thái-lan; Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam - Thái-lan hiện đại; Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân dân Việt Nam, nhân dân Thái-lan và toàn nhân loại tiến bộ.