Bắc Cạn biểu dương người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu

Thứ Sáu, 24/05/2019, 10:37:20

NDĐT- Sáng 24-5, Tỉnh ủy Bắc Cạn tổ chức hội nghị biểu dương người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu ở khu dân cư lần thứ 10, giai đoạn 2017-2018. Tham dự hội nghị có lãnh đạo tỉnh; Ban Dân vận các huyện, thành phố cùng 30 người có uy tín và 10 trưởng thôn tiêu biểu.

Bắc Cạn biểu dương người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu

Trao bằng khen cho những người uy tín, trưởng thôn tiêu biểu.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2018, tỉnh Bắc Cạn đã bầu chọn được 1.404 người có uy tín. Tỉnh tiếp xúc với hơn 500 lượt người có uy tín, thu thập được 215 tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự; tổ chức bốn hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức cho 135 lượt người có uy tín. Thực hiện chính sách với người có uy tín, tỉnh tổ chức cho 47 đại biểu đi tham quan, học tập kinh nghiệm; thăm hỏi, tặng quà cho 286 lượt người.

Những người có uy tín và trưởng thôn tiêu biểu ở Bắc Cạn đã có nhiều đóng góp trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự. Tiêu biểu như: ông Dương Văn Vè, thôn Phia Đeng, xã Nghiên Loan (Pác Nặm) vận động nhân dân nuôi trâu, bò vỗ béo, giúp 16 hộ phát triển mô hình có thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng/năm; ông Triệu Văn Cừu, thôn Cốc Lùng, xã Nam Cường (Chợ Đồn) vận động nhân dân đóng góp hơn 800 ngày công, 70 triệu đồng tiền mặt làm đường nông thôn mới; ông Lầu Văn Thào, thôn Lũng Lịa, thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn) vận động nhân dân trồng nhiều rừng keo, xoan; ông Lý A Thán, thôn Khâu Qua, xã Nam Mẫu (Ba Bể) vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, những người có uy tín, trưởng thôn đã gương mẫu, tận tụy, là cầu nối quan trọng của cấp ủy, chính quyền nơi cư trú, góp phần tuyên truyền, vận động, tổ chức đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, nhiều nơi đã phát triển kinh tế hiệu quả, xóa bỏ nhiều hủ tục lạc hậu, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Tuy nhiên, hiện công tác rà soát, công nhận người có uy tín hằng năm còn chậm; một số chính sách triển khai đến cơ sở còn bất cập, như: cấp báo đến thôn bản còn chậm, thăm hỏi khi ốm đau chưa kịp thời. Do vậy, thời gian tới, Bắc Cạn tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức; triển khai hiệu quả Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 6-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 1-2-2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập huấn, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò cho người có uy tín, trưởng thôn.

Dịp này, hội nghị đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 30 người có uy tín và 10 trưởng thôn tiêu biểu ở khu dân cư, giai đoạn 2017-2018.

TUẤN SƠN