Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thứ Bảy, 25/05/2019, 03:42:01

Ngày 24-5, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018. Thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về CCHC, nhất là thủ tục hành chính (TTHC), môi trường kinh doanh của Việt Nam đã dần được cải thiện, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp (DN), khuyến khích sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Để tạo bứt phá trong hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Hội đồng tư vấn cải cách TTHC và từng thành viên chủ động nghiên cứu, tư vấn, đề xuất các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách và TTHC, tập trung vào những vấn đề thể chế còn nhiều khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề trọng tâm, liên quan trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN; tham gia ý kiến đối với cơ chế, chính sách, TTHC; đẩy mạnh việc đánh giá độc lập thực hiện cải cách TTHC tại bộ, ngành, địa phương, tập trung vào đánh giá theo chuyên đề; tổ chức đối thoại giữa DN với các bộ, ngành, địa phương để kịp thời phát hiện trúng những nút thắt, rào cản, đề xuất quan điểm, giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân…

* Chiều 24-5, tại Hà Nội, đồng chí PHẠM MINH CHÍNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Cạn.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp Đoàn, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững an ninh - quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống của người dân của tỉnh Bắc Cạn; sự đóng góp xứng đáng của 40 người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu đại diện cho 466 người có uy tín và 1.421 trưởng thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng phong trào người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có uy tín, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn các đại biểu cùng đồng bào các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, kiên cường, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau xây dựng Bắc Cạn thành một tỉnh phát triển bền vững; tích cực đóng góp ý kiến cho cấp ủy, chính quyền để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh...

PV