Điện chia buồn

Thứ Bảy, 25/05/2019, 03:44:21

Được tin Quốc vương thứ 7 của Ma-lai-xi-a, Ngài A-mát Sa An Mút-xơ-ta In Bi-la qua đời, ngày 24-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện chia buồn đến Quốc vương Ma-lai-xi-a, Ngài Áp-đu-la Ri-a-tu-đin An Mút-xơ-ta-pha Bi-la Sa.