HOẠT ÐỘNG CỦA LÃNH ÐẠO ÐẢNG, NHÀ NƯỚC

Thứ Sáu, 21/06/2019, 02:06:43

Sáng 20-6, đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH) cùng Ðoàn đại biểu QH tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri trên địa bàn ba xã Xuân Nha, Tân Xuân và Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ.

Ðoàn đại biểu QH tỉnh đã báo cáo kết quả hoạt động của Ðoàn và kết quả Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV đến cử tri.

Phát biểu ý kiến với cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng biểu dương, ghi nhận những kết quả xã Xuân Nha đã đạt được trong thời gian qua. Ðồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; chung sức, đồng lòng xây dựng huyện Vân Hồ và tỉnh Sơn La ngày càng giàu đẹp. Ðối với kiến nghị của cử tri xã Xuân Nha không có đất sản xuất, Phó Chủ tịch Thường trực QH đề nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và các ban, ngành chức năng cần nhanh chóng có phương án giải quyết để người dân có đất sản xuất.

Tiếp tục quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri nêu ra. Ðồng thời, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nhân dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng đã tặng quà đại diện lãnh đạo ba xã Tân Xuân, Xuân Nha và Chiềng Xuân, tặng quà 33 gia đình thương binh, bệnh binh trên địa bàn xã Xuân Nha; tặng kinh phí hỗ trợ công trình nhà đa năng xã Xuân Nha. Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực QH đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà các cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

* Ngày 20-6, đồng chí NGUYỄN VĂN BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW đã dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 1-7-2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 tại tỉnh Thái Nguyên.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37 và bảy năm thực hiện Kết luận 26-KL/TW, ngày 2-8-2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37 nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2004 - 2018 của tỉnh Thái Nguyên đạt 12,8%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 5,9 triệu đồng/người (năm 2004) lên 77,7 triệu đồng/người (năm 2018); kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 25 tỷ USD, tăng 857 lần, thu ngân sách tăng gần 35 lần, 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5%/năm...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh trong thực hiện Nghị quyết. Ðồng chí mong muốn tỉnh có những đánh giá về tính phù hợp, khả thi của Nghị quyết, các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ, cơ chế, chính sách, nguồn lực và phân bổ nguồn lực trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Căn cứ vào các lợi thế, tiềm năng, địa phương mạnh dạn đề xuất những ngành, lĩnh vực mà địa phương có thế mạnh, có thể là cực tăng trưởng để có tác động lan tỏa đối với toàn vùng, xác định ngành chủ lực, các sản phẩm chủ lực, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa nhiều hơn vào đổi mới, sáng tạo và tăng năng suất, có giải pháp phát triển logistics với lợi thế về địa kinh tế. Ðẩy mạnh phát triển kinh tế nhưng phải gắn với bảo đảm sinh kế cho người dân, giảm nghèo đa chiều bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng các chuỗi sản phẩm, chuỗi giá trị về công nghiệp, nông - công nghiệp, du lịch theo địa phương và toàn vùng.

* Sáng 20-6, đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự sinh hoạt Ðảng với Chi bộ thôn 1, thuộc Ðảng bộ xã Trung Châu, huyện Ðan Phượng (Hà Nội).

Thôn 1, xã Trung Châu là căn cứ địa trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Người dân thôn 1 nói riêng, xã Trung Châu nói chung đã đóng góp nhiều sức người, sức của cho các cuộc kháng chiến của dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước ngày nay. Sau khi được công nhận là xã nông thôn mới, xã tiếp tục nâng cấp tiêu chí, xây dựng các tuyến đường có hoa, nhà có số, diện mạo khang trang, sạch đẹp; đời sống của người dân được nâng cao, tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động.

Phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian qua cho thấy vai trò, năng lực lãnh đạo của Chi bộ đã được phát huy tốt. Ðồng chí đề nghị, từ nay đến cuối năm, Chi bộ thôn 1 làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Ðảng, phát huy dân chủ; tiếp tục thay đổi nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ, tập trung vào những vấn đề đang đặt ra đối với địa phương để tìm giải pháp khắc phục, nhất là trong lĩnh vực văn hóa.

Ðồng chí mong muốn nhân dân thôn 1 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái. Quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp để tăng giá trị sản xuất; làm tốt hơn công tác quản lý đất đai, không để xảy ra các sai phạm về lấn chiếm đất công, xây dựng trên đất nông nghiệp... Ðồng thời trong quá trình xây dựng nông thôn mới phải bảo đảm công khai, minh bạch, người dân cùng tham gia giám sát.

* Ngày 20-6, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội thảo "Chiến lược cải cách tư pháp trong Tòa án nhân dân, định hướng đến năm 2030". Các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: NGUYỄN HÒA BÌNH, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao; NGUYỄN XUÂN THẮNG, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, trong bộ máy nhà nước, TAND có vị trí, vai trò rất quan trọng. Tòa án là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trong chiến lược cải cách tư pháp, tòa án có vị trí trung tâm và xét xử là hoạt động trọng tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nền tư pháp nước ta còn một số hạn chế, như: Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu và mong muốn của người dân; còn lạc hậu so với mặt bằng chung của thế giới; niềm tin của người dân vào nền tư pháp chưa cao; chưa có cơ chế hữu hiệu để tăng cường khả năng tự quyết định, khả năng đoán định tư pháp của người dân. Vì vậy, trong thời gian tới các tòa án phải nghiên cứu, đề xuất những định hướng lớn cho Ðảng về chiến lược cải cách tư pháp của hệ thống tòa án nói riêng và nền tư pháp nói chung. Ðể có cơ sở đề xuất xây dựng chiến lược này, TAND tối cao tổ chức hội thảo để các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học tham luận, thảo luận về những nội dung quan trọng cần định hướng cải cách trong thời gian tới.

* Ngày 20-6, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã chúc mừng và tham dự Ðại lễ Khai đạo cùng Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo (18-5 Kỷ Mão - 18-5 Kỷ Hợi) tại tổ đình An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận T.Ư gửi lẵng hoa chúc mừng Ðại lễ.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi tới Ban Trị sự T.Ư, các vị chức việc và toàn thể đồng bào lời chúc an lạc, đoàn kết và thành công, chúc toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đón mừng Ðại lễ Khai đạo an vui, mạnh khỏe và hạnh phúc. Trải qua 80 năm phát triển trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với truyền thống yêu nước và giáo lý "Học Phật, tu Nhân, giáo huấn về Tứ ân", các vị chức việc và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, thống nhất nước nhà.

Cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác tới thăm và trao 10 phần quà tặng các gia đình chính sách tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc tiếp xúc, đối thoại với Ban Trị sự T.Ư, các vị chức việc và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo, tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trao đổi, chia sẻ với những khó khăn, kiến nghị của người dân, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam cần tích cực lắng nghe xem đồng bào có nguyện vọng gì mà chính quyền chưa đáp ứng để có hướng giải quyết tốt nhất.

* Sáng 20-6, tại tỉnh Bắc Ninh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình khai mạc Liên hoan Thể dục thể thao Phụ nữ toàn quốc năm 2019. Dự liên hoan có đồng chí ÐẶNG THỊ NGỌC THỊNH, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước. Liên hoan thu hút gần 400 đại biểu trong đó có gần 300 vận động viên là quần chúng, cán bộ, hội viên, phụ nữ đến từ 42 tỉnh, thành phố, đơn vị trong cả nước. Dự kiến, liên hoan diễn ra đến hết ngày 21-6.

* Sáng 20-6, Phó Thủ tướng VŨ ÐỨC ÐAM và đoàn công tác cùng đại diện một số bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp (DN) đã làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng về tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam ghi nhận những kết quả của TP Hải Phòng đạt được trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thời gian qua. Phó Thủ tướng đề nghị, qua thực tế, đoàn công tác cần ghi nhận các ý kiến của địa phương, DN và tìm ra những phương pháp giải quyết, đề xuất cơ chế chính sách cụ thể kiến nghị Chính phủ chỉ đạo giải quyết. Các bộ, ngành T.Ư phải xác định rõ trách nhiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết, cần bảo đảm tăng các chỉ số xếp hạng quốc tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho người dân, DN. Phó Thủ tướng yêu cầu, các cơ chế, chính sách phải thật thiết thực, thật cụ thể, đi đến cùng và kịp thời để người dân và DN thấy môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng tốt hơn, người dân giao tiếp với chính quyền thuận lợi hơn.

PV và CTV