Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Thái Nguyên

Thứ Hai, 24/06/2019, 04:20:50

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Thái Nguyên đến năm 2025.

Theo đó, giao UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, tiến hành rà soát, làm rõ các vấn đề liên quan đến đất rừng, đất khoáng sản trong phạm vi, ranh giới khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc xóm Mỏ Đá và xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, TP Thái Nguyên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở xem xét, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Thái Nguyên.

PV