Sóc Trăng hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối doanh nghiệp

Thứ Tư, 24/07/2019, 04:43:40

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng bộ Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy Sóc Trăng, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-8-2019.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 27 đồng chí; Ban Thường vụ gồm chín đồng chí. Đồng chí Lý Bình Cang, Tỉnh ủy viên, giữ chức Bí thư Đảng ủy Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

PV