Sơn La tăng cường giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Tư, 24/07/2019, 05:11:31

Đầu năm đến nay, tỉnh Sơn La đã tổ chức 22 hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho hơn 1.900 cán bộ xã, bản và người có uy tín thuộc các bản đặc biệt khó khăn, các xã biên giới. Đồng thời Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng là người dân tộc thiểu số, tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở ở những địa bàn trọng điểm.

Sơn La tăng cường giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Nà Ớt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn (Sơn La). Ảnh: VIỆT ANH

Các nội dung chủ yếu là đường lối, chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, các chương trình, dự án đang đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, ổn định đời sống, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập để thoát nghèo bền vững; phổ biến các quy định pháp luật gắn trực tiếp với cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền, cán bộ tỉnh thường xuyên đi công tác cơ sở nắm tình hình vùng đồng bào, các vấn đề xã hội phức tạp khác để tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương có phương án, giải pháp giải quyết tốt các vấn đề.

Bên cạnh đó, Sơn La đã đề ra các biện pháp tiếp tục triển khai đề án tăng cường, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 1 (2015 - 2020)”; đề án “ Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”…

* Đà Nẵng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo

Nhằm hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết về việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn.

Theo đó, những người thuộc hộ nghèo theo quy định của Trung ương, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người thuộc hộ thoát nghèo theo chuẩn TP Đà Nẵng được hỗ trợ về bảo hiểm y tế, giáo dục và bảo trợ xã hội hằng tháng. Thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ thoát nghèo theo chuẩn thành phố trong vòng hai năm kể từ thời điểm thoát nghèo (kể cả người thuộc hộ thoát nghèo nhưng rơi vào hộ cận nghèo); hỗ trợ 90% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố; hỗ trợ 100% học phí đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông có cha mẹ hoặc người giám hộ trực tiếp nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo theo chuẩn thành phố và tiếp tục hỗ trợ thêm hai năm kể từ thời điểm thoát nghèo (kể cả người thuộc hộ thoát nghèo nhưng rơi vào hộ cận nghèo).

Thành phố cũng hỗ trợ 90% học phí đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông có cha mẹ hoặc người giám hộ trực tiếp nuôi dưỡng thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố; hỗ trợ 300 nghìn đồng/người/tháng đối với người đang được hưởng các chính sách bảo trợ xã hội hiện hành thuộc hộ thoát nghèo theo chuẩn Trung ương trong vòng hai năm kể từ thời điểm thoát nghèo và hỗ trợ 500 nghìn đồng/người/tháng đối với người già yếu, người khuyết tật, trẻ mồ côi ốm đau thường xuyên chưa đủ điều kiện hưởng chính sách bảo trợ xã hội hằng tháng thuộc hộ thoát nghèo theo chuẩn Trung ương trong vòng hai năm kể từ thời điểm thoát nghèo. Thành phố cũng hỗ trợ 500 nghìn đồng/người/tháng đối với người mắc bệnh ung thư, suy thận mãn chạy thận nhân tạo có giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền thuộc hộ thoát nghèo theo chuẩn thành phố trong vòng hai năm kể từ thời điểm thoát nghèo.

Bên cạnh việc hỗ trợ các hộ khó khăn, thành phố quy định hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Hòa Ninh, Hòa Phú và Hòa Bắc của huyện Hòa Vang. Theo đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống tại các xã này sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế; hỗ trợ 100% học phí đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

PV và TTXVN