Cách chức Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh, Quảng Nam

Thứ Tư, 24/07/2019, 09:04:22

NDĐT - Sáng 24-7, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) Nguyễn Văn Sơn cho biết, Hội đồng kỷ luật của thành phố đã họp và thống nhất cách chức vụ Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh đối với đồng chí Lê Thanh do sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An đã ra quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Lê Thanh, Đảng ủy viên, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh.

Quyết định kỷ luật đảng nêu rõ, năm 2008, với chức trách Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh, đồng chí Lê Thanh là người trực tiếp chịu trách nhiệm tham mưu cho các cấp thẩm quyền về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Từ Thị Bảy. Tuy nhiên, đồng chí đã ký xác nhận đơn của công dân sai với thực tế (đất đang có tranh chấp, khiếu nại nhưng xác nhận không có tranh chấp, khiếu nại) và ký ban hành một số văn bản trong hồ sơ cấp giấy có nội dung sai lệch, không đúng sự thật.

Việc làm đó dẫn đến các cơ quan, phòng, ban của thành phố căn cứ vào nội dung trên để tham mưu cho UBND thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 122, tờ bản đồ số 10 cho bà Từ Thị Bảy không đúng quy định, cấp sai diện tích đất cho bà Bảy, dẫn đến bà Quảng Thị Mau có đơn khiếu nại liên quan đến thửa đất này.

Ngoài ra, từ tháng 9-2010 đến tháng 1-2018, với vai trò là Chủ tịch UBND xã, là người có trách nhiệm trực tiếp tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại của bà Mau, nhưng đồng chí Thanh không triển khai thực hiện những yêu cầu, kết luận theo các quyết định của cấp trên mà còn tiếp tục ký xác nhận một số văn bản tạo điều kiện để bà Từ Thị Bảy thực hiện một số thủ tục đất đai…Việc làm không đúng của đồng chí Thanh dẫn đến Nhà nước bị thất thoát 731,7 m2 đất.

Vi phạm của đồng chí Lê Thanh đã tạo ra dư luận xấu, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí đã tự đánh mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt và công tác. Đồng chí Thanh đã vi phạm Điều 9 và Điều 5 của Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1-11-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm...

TẤN NGUYÊN