TP Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh kỷ luật các đảng viên có vi phạm

Thứ Bảy, 17/08/2019, 01:43:36

Ngày 16-8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 86, xem xét, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với các đảng viên có vi phạm.

Đối với các cá nhân là lãnh đạo Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (viết tắt là Tổng công ty), qua kết quả kiểm điểm của các đảng viên có trách nhiệm liên quan những sai phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động doanh nghiệp nhà nước tại Tổng công ty; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hai đảng viên là Nguyễn Văn Trực, hiện nay là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) - Hội đồng thành viên (HĐTV), nguyên Tổng Giám đốc (tháng 8-2009 đến tháng 2-2015) và Hồ Văn Ngon, nguyên Phó Tổng Giám đốc (tháng 8-2013 đến tháng 12-2018), nguyên Thành viên không chuyên trách HĐTV (tháng 4-2014 đến tháng 3-2018).

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bốn đảng viên: Nguyễn Thị Thu Ngoan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, hiện nay là Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách (tháng 10-2010 đến tháng 11-2014); Tống Ngọc Dương, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Thành viên HĐTV (tháng 10-2010 đến tháng 5-2015); Lê Thị Phượng, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách (tháng 11-2014 đến tháng 1-2017); Nguyễn Thị Thanh An, Bí thư Chi bộ Phòng Tài chính kế toán, Kiểm soát viên chuyên trách (từ tháng 6-2016 đến nay).

Đối với năm trường hợp đảng viên có vi phạm, nhưng đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thông báo phê bình nghiêm khắc, gồm: Lê Văn Hòa, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT (tháng 8-2004 đến tháng 8-2009); Huỳnh Hữu Lợi, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐTV - HĐQT (tháng 8-2009 đến tháng 2-2014); Nguyễn Thu Nga, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Thành viên HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc (tháng 1-2006 đến tháng 6-2009); Trương Huy Hoàng Tam Dũng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Thành viên HĐTV - HĐQT (tháng 9-2006 đến tháng 5-2012), nguyên Phó Tổng Giám đốc (tháng 3-2010 đến tháng 5-2012); Phan Văn Triều, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Thành viên HĐQT, nguyên Kiểm soát viên (tháng 9-2006 đến tháng 10-2010).

Hai trường hợp là đảng viên Vân Trọng Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV và đảng viên Lê Tấn Hùng, nguyên Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐTV, nguyên Tổng Giám đốc, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam và đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, sau khi có quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục yêu cầu tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để nhiều đảng viên trong ban lãnh đạo Tổng công ty vi phạm nghiêm trọng.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đảng viên Phạm Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Đảng viên Phạm Quốc Hùng đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng giấy công nhận văn bằng thạc sĩ không hợp pháp khi thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ công chức. Trước đó, Tổng cục Hải quan cũng đã xử lý kỷ luật hành chính đối với đảng viên Phạm Quốc Hùng bằng hình thức khiển trách theo Quyết định số 1716/QĐ-TCHQ, ngày 17-6-2019.

* Ngày 16-8, tại kỳ họp 25, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh). Từ năm 2005 đến tháng 8-2012, trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý Chợ TP Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Văn Quý đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý tổ chức, bộ máy và người lao động; quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý Chợ TP Hà Tĩnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Trần Quốc Đạt, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh, do thiếu gương mẫu, vi phạm quy định về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trong trường hợp sinh con thứ ba.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh thông báo kết luận kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc nghiêm túc rút kinh nghiệm; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc tiến hành kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm.

PV