Huyện Quảng Xương đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Bảy, 17/08/2019, 20:08:47

NDĐT- Chiều 17-8, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định và đón Bằng công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Tham dự có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia.

Huyện Quảng Xương đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao Quyết định và Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho huyện Quảng Xương.

Cùng dự các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp; Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, huyện bạn; lãnh đạo huyện Quảng Xương qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc; đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường gửi lẵng hoa chúc mừng.

Là huyện đồng bằng ven biển phía đông-đông nam tỉnh Thanh Hóa với hoạt động chủ đạo là sản xuất nông nghiệp, triển khai xây dựng NTM, huyện Quảng Xương đẩy mạnh và tổ chức đa dạng phương thức tuyên truyền nhằm chuyển hóa từ nhận thức đến hành động, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, đồng hành của cán bộ, đảng viên trong xây dựng NTM.

Cùng với việc xây dựng hệ thống tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh, bảo đảm an ninh, trật tự, thực hiện quy hoạch “ba trong một”, quy hoạch vùng huyện đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, Quảng Xương huy động các nguồn lực tập trung phát triển sản xuất đi đôi với nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, nhất là phát triển giao thông kết nối, các công trình phục vụ sản xuất, phúc lợi công cộng, góp phần không ngừng nâng cao mức hưởng thụ vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Nghề dệt chiếu bảo lưu, phát triển trong nông thôn huyện Quảng Xương.

Sau một thập kỷ chung sức, đồng lòng xây dựng NTM, Quảng Xương đã huy động 4.786,2 tỷ đồng kiến thiết nông thôn, trong đó động viên nguồn lực trong nhân dân và con em xa quê chiếm tỷ trọng gần 27%. Thu nhập bình quân đầu người đã đạt 40,3 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 3%. Qua bình xét hằng năm có hơn 90% cơ quan, đơn vị, 78,5% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 29/29 xã đạt chuẩn văn hóa NTM, an toàn về an ninh trật tự. Đến nay, Quảng Xương là huyện thứ hai trong tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trang trọng trao Quyết định, Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho huyện Quảng Xương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng ghi nhận, chúc mừng thành tích trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng NTM mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Quảng Xương đạt được. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM theo các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ mục tiêu, tiến độ thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao và xây dựng xã, huyện NTM kiểu mẫu; lấy phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân là mục tiêu phấn đấu.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại buổi lễ.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xã NTM gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, nông thôn phù hợp với quy hoạch vùng huyện và quy hoạch tỉnh; triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhiều hơn nữa doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, tạo việc làm; đẩy mạnh ứng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, lựa chọn những sản phẩm truyền thống, có thương hiệu, có sức cạnh tranh cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng mỗi xã một sản phẩm. Tổ chức khai thác có hiệu quả các công trình đã đầu tư, đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội thiết yếu, tạo chuyển biến hơn nữa nhóm các tiêu chí văn hóa-xã hội-môi trường, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân nông thôn.

Đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chăm lo giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu có nhiều gia đình, thôn, xã, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu và huyện sớm đạt tiêu chí kiểu mẫu, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

MAI LUẬN