Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Thứ Hai, 19/08/2019, 02:45:19

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban Chỉ đạo 1899).

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành các thủ tục; trình Chính phủ phê duyệt Nghị định quy định về thực hiện các thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chậm nhất trong tháng 8 này. Ðồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai Ðề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung.

Các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành chuyển đổi mô hình hệ thống công nghệ thông tin quản lý chuyên ngành từ xử lý phân tán sang xử lý tập trung tại bộ, ngành; chia sẻ thông tin để hình thành cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước tập trung; rà soát quy trình thủ tục, hoàn thành triển khai chính thức 61 thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia trong năm nay như mục tiêu đề ra. Bộ Công an phối hợp Bộ Tài chính kết nối Hệ thống chuyên ngành với Cổng thông tin một cửa quốc gia, tiếp nhận thông tin tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường không; nghiên cứu phương án triển khai thủ tục đối với tàu thuyền xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp... Tổng cục Hải quan (cơ quan thường trực) chủ trì, phối hợp các bộ, ngành xây dựng hệ thống đánh giá, đo lường chỉ số hoạt động của các thủ tục hành chính thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia phục vụ, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ.

PV