Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Thứ Sáu, 28/02/2020, 01:07:24

Sáng 27-2, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Cam-pu-chia C.Na-vút, Đại sứ Thụy Sĩ I.Xi-bơ, Đại sứ Vê-nê-xu-ê-la T.Mô-rê-nô, Đại sứ Hy Lạp G.Xti-li-a-nô-pu-lốt, Đại sứ Luých-xăm-bua G.Xen-nin-giơ, Đại sứ Pa-ra-goay R.An-tô-la, Đại sứ Gioóc-đa-ni M.An-ha-mút trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các Đại sứ. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Sau lễ trình Quốc thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ.