Đổi mới, nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án

Thứ Sáu, 28/02/2020, 01:14:09
Ngày 27-2, tại Hà Nội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân (TAND) tối cao về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện các nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy, Ban cán sự đảng TAND tối cao đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên toàn hệ thống; sắp xếp, kiện toàn tổ chức và các đầu mối bên trong, hoàn thiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị trong tòa án các cấp, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp; chỉ đạo nghiên cứu xây dựng đề án chuyển đổi mô hình hoạt động của đơn vị theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-TW. TAND tối cao tập trung chỉ đạo, đề ra 14 giải pháp đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng xét xử và triển khai trong toàn ngành; công tác xét xử trong những năm gần đây đã có những chuyển biến tích cực. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới, đội ngũ cán bộ được cơ cấu theo vị trí việc làm gắn với tinh giảm biên chế; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và công tác luân chuyển cán bộ, lãnh đạo quản lý của TAND tối cao thực hiện bài bản, khoa học kết hợp với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng bố trí cán bộ, nhằm tạo nguồn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ. Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán được thực hiện đúng quy định; cùng với đó, kỷ cương, kỷ luật công vụ được tăng cường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán bộ, thẩm phán đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, TAND tối cao và tòa án các cấp đã xây dựng các kế hoạch và tổ chức thực hiện; báo cáo tình hình nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình quy hoạch nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó là đề xuất chủ trương thí điểm sáp nhập một số tòa án cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII).

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá Ban cán sự đảng TAND tối cao đã nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng và tạo ra những bước phát triển mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, chất lượng xét xử được nâng lên. Tòa án đã tích cực, vừa đóng góp và trực tiếp xây dựng thể chế các quy định về pháp luật liên quan đến hoạt động xét xử; vừa tham gia xây dựng các luật về tố tụng mà Quốc hội thông qua. Các luật đều thể hiện tư tưởng cải cách tư pháp mà nghị quyết của Đảng đề ra. TAND tối cao đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn luật, tổng kết thực tiễn xét xử và ban hành án lệ; thành lập Tòa Gia đình và người chưa thành niên, công khai bản án trên cổng thông tin điện tử… Việc tranh tụng trước tòa được bảo đảm, đó là đổi mới thật sự trong cải cách tư pháp mà Tòa án chú trọng thực hiện thời gian qua.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác Tòa án với sự điều hành và chỉ đạo quyết liệt của Ban cán sự đảng TAND tối cao. Các hình thức lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục được đổi mới và ngày càng được nâng cao, nhất là công tác xây dựng ngành ngày càng tốt hơn. Đồng chí đề nghị, thời gian tới ngành Tòa án phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng công tác xét xử; khắc phục những tồn tại, hạn chế để phục vụ nhân dân, bảo vệ công lý. Tòa án cần chú trọng nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ; nhất là cán bộ thẩm phán, bởi đây là người nhân danh Nhà nước để đưa ra phán quyết, là người cầm cán cân công lý nên có vai trò hết sức quan trọng.

TTXVN