Nỗ lực thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử

Thứ Bảy, 29/02/2020, 02:07:39

Chiều 28-2, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp với 15 bộ, cơ quan về tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT) và cải cách thủ tục hành chính.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đề nghị đối với những nhiệm vụ được ghi trong Nghị quyết 17/NQ-CP, các bộ, cơ quan phải thực hiện nghiêm túc, nhất là những nhiệm vụ liên quan kết nối chia sẻ dữ liệu, định danh xác thực điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử...; đề nghị những bộ, cơ quan có nhiệm vụ đang chậm thực hiện cần đẩy mạnh thực hiện với mục tiêu không nhiệm vụ nào không thực hiện và không để nhiệm vụ nào quá hạn. Về gửi nhận văn bản điện tử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết đây là quyết tâm của Thủ tướng, nếu làm tốt sẽ giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm khoảng 1.200 tỷ đồng/năm, vì vậy đề nghị các bộ, cơ quan phải quyết tâm để đến tháng 6-2020 gửi nhận văn bản điện tử bốn cấp. Về thực hiện dịch vụ công, ở thời điểm dịch bệnh hiện nay, phải đẩy mạnh thực hiện đưa dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

PV