Vĩnh Long giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội

Thứ Bảy, 29/02/2020, 02:54:21

Năm 2019, ngành nội chính tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, đề ra các giải pháp chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục có chuyển biến tích cực. Việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được quan tâm thực hiện, tất cả 61 cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Vĩnh Long giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội

Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thu gom rác thải làm sạch bờ biển. Ảnh: DUY THỈNH

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp và cơ quan khối nội chính cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng trong nội bộ, đấu tranh ngăn chặn không để cán bộ, công chức vi phạm. Ngành nội chính cần triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, tham mưu chính xác, giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ; quyết liệt trong chỉ đạo phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Cấp ủy, chính quyền các cấp và cơ quan khối nội chính tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện tốt chính sách khuyến khích người dân phát hiện, đấu tranh và tố giác tội phạm.

* Nhằm giải quyết các vấn đề về rác thải, bảo vệ môi trường, tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải trong khu dân cư, rác trên sông và rác ở khu vực ven biển.

Tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông về thu gom rác thải, bảo vệ môi trường; khuyến khích, hướng dẫn các hoạt động phân loại chất thải rắn tại nguồn. Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị dịch vụ môi trường nâng cao hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, mở rộng địa bàn thu gom rác thải, nâng tỷ lệ rác thải được thu gom trên địa bàn quản lý; khắc phục triệt để việc thu gom sót, thu gom không kịp thời rác thải sinh hoạt trên địa bàn dân cư; xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tiến trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai, hướng dẫn việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong nông nghiệp. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng an toàn, hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật; lồng ghép nội dung yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình đánh giá và cấp giấy chứng nhận VietGAP…

PV và TTXVN