Phối hợp triển khai hoạt động đối ngoại

Thứ Bảy, 29/02/2020, 03:15:50

Chiều 28-2, tại Nhà khách Chính phủ, diễn ra cuộc họp hằng năm giữa Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại T.Ư và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội để trao đổi về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong năm 2019, định hướng công tác năm 2020. Các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư; Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị khẳng định sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng và hiệu quả giữa ba cơ quan trong tất cả các khâu của hoạt động đối ngoại đã góp phần quan trọng vào thành tựu đối ngoại năm 2019. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều bất ổn, khó lường, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực, phối hợp giữa ba cơ quan, công tác đối ngoại đã đạt nhiều thành tựu, đóng góp vào thành công chung của đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Công tác đối ngoại đã góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định tương đối để tạo điều kiện cho phát triển, thúc đẩy quan hệ với các nước và đối tác theo hướng ngày càng thực chất, ngày càng hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế và nâng tầm đối ngoại đa phương. Các trụ cột và lĩnh vực quan trọng khác của công tác đối ngoại như ngoại giao văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân, thông tin tuyên truyền đối ngoại đều đạt kết quả quan trọng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá các cơ quan đối ngoại đã bám sát quy định về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với nhau, không chỉ trong công tác đối ngoại nói chung mà còn trong từng hoạt động đặc thù do mỗi cơ quan chủ trì thực hiện; đồng thời nhấn mạnh, năm 2020 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cũng là năm Việt Nam đảm đương đồng thời các trọng trách đa phương là Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch AIPA 41 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, môi trường đối ngoại năm 2020 và những năm tới có thể rất khó khăn với nhiều yếu tố bất ngờ, đòi hỏi ba cơ quan phải phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa. Trên cơ sở này, công tác đối ngoại cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ lớn trong năm 2020 gồm: tiếp tục phối hợp xây dựng đường lối đối ngoại của Đảng cho Đại hội lần thứ XIII; tăng cường phối hợp trong công tác nghiên cứu, trao đổi thông tin, đánh giá tình hình thế giới, khu vực phục vụ công tác tham mưu; phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch hoạt động năm 2020 đã được Bộ Chính trị phê duyệt, trong đó tập trung hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch AIPA 41 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; vận động nghị viện các nước Liên hiệp châu Âu (EU) phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), cùng EU thực hiện tốt cơ chế giám sát thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và xử lý tốt những vấn đề đối ngoại phát sinh. Bên cạnh đó, ba cơ quan cần tiếp tục phối hợp quán triệt các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý thực hiện các hoạt động đối ngoại, quản lý các đoàn công tác; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ làm công tác đối ngoại; tăng cường các cơ chế chia sẻ thông tin, tham vấn lẫn nhau phục vụ nghiên cứu, tham mưu và triển khai, quản lý các hoạt động đối ngoại.