Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Bảy, 29/02/2020, 03:27:13

Ngày 28-2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (CLP) của Công an nhân dân (CAND) năm 2019, triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2019, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí trong nội bộ. Ban hành nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đã chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; thanh tra đột xuất; thanh tra đặc biệt, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm... Công an các đơn vị, địa phương đã có những giải pháp, biện pháp thực hành tiết kiệm, CLP phù hợp với thực tế đơn vị, địa phương.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, các đơn vị chức năng thuộc Bộ tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng, ban hành các văn bản thực hiện nhiệm vụ công tác PCTN trong CAND, trọng tâm là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật PCTN. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh xây dựng văn hóa ứng xử, xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của các cuộc thanh tra, kiểm tra và giải quyết tố cáo tham nhũng, tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, nơi có nhiều dư luận phản ánh, đơn thư tố cáo. Về công tác thực hành tiết kiệm, CLP, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đối với công tác thực hành tiết kiệm, CLP. Thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, CLP và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình thực hành tiết kiệm, CLP giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 trong CAND; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành những quy định về thực hành tiết kiệm, CLP

PV