Bộ Tư pháp có thêm thứ trưởng

Thứ Bảy, 29/02/2020, 17:32:48

NDĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Mai Lương Khôi, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ ngày 28-2-2020. Như vậy, lãnh đạo Bộ Tư pháp sẽ gồm Bộ trưởng và năm thứ trưởng.

Bộ Tư pháp có thêm thứ trưởng

Tân Thứ trưởng Tư pháp Mai Lương Khôi.

Cụ thể, tại Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 28-2-2020 của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng bổ nhiệm ông Mai Lương Khôi, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp giữ chức vụ Thứ trưởng Tư pháp.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Tư pháp sẽ gồm Bộ trưởng Lê Thành Long và năm Thứ trưởng: Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu, Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh, Mai Lương Khôi.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Tư pháp, ông Mai Lương Khôi đã trải qua các chức vụ: Lãnh đạo Phòng Công chứng số 1 TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh; Giám đốc Trung tâm đấu giá TP Hồ Chí Minh; Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp; Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.

NGUYÊN MINH