Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng "BÚA LIỀM VÀNG"

Khánh Hòa tập trung chấn chỉnh yếu kém, tạo động lực phát triển

Thứ Bảy, 28/03/2020, 02:42:01

Chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Khánh Hòa quyết tâm xử lý, khắc phục những sai phạm, thiếu sót đã được chỉ ra trong thời gian qua. Từ đó, củng cố niềm tin, tạo động lực phấn đấu. Tỉnh cũng đã xác định mục tiêu phát triển trong thời gian tới với những chỉ tiêu đặt ra ở mức cao.

Khánh Hòa tập trung chấn chỉnh yếu kém, tạo động lực phát triển

Kinh tế biển là một trong những thế mạnh của Khánh Hòa. Trong ảnh: Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Cam Ranh.

Chuẩn bị cho Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Dự thảo Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh (khóa 17) đã được góp ý, chỉnh sửa năm lần trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy cũng đã xác định các mục tiêu chung và mục tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh chủ yếu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là phải bằng hoặc cao hơn nhiệm kỳ 2015 - 2020, không thấp hơn chỉ tiêu chung của cả nước; các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phải khả thi, phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh... Theo đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, thì trong điều kiện hiện nay, để thực hiện được các mục tiêu theo hướng nêu trên là vô cùng gian nan, đòi hỏi quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh.

Có thể thấy, Khánh Hòa đang trải qua thời điểm rất khó khăn, bởi những khuyết điểm, sai phạm đã được các đoàn kiểm tra, thanh tra của Ðảng, Nhà nước chỉ ra đặt lên vai đội ngũ cán bộ lãnh đạo gánh nặng trách nhiệm khắc phục và đòi hỏi phải có quyết tâm rất cao. Cụ thể, Ban Bí thư chỉ rõ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý đất đai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, làm thất thoát, lãng phí lớn tài nguyên đất đai, tài sản và ngân sách nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh, tác động xấu đến KT - XH, gây bức xúc trong xã hội. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2011 - 2016; 2016 - 2021 cũng đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý đất đai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng…

Căn cứ vào những sai phạm nêu trên, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa cả hai nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020 và đối với tập thể Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa cả hai nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021. Ðây là bài học vô cùng đau xót trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo tỉnh. Các bậc lão thành cách mạng ở Khánh Hòa cũng rất băn khoăn, bức xúc trước những sai phạm nghiêm trọng của các cán bộ nêu trên. Năm 2019, cùng với các tập thể nêu trên, tỉnh Khánh Hòa có nhiều cán bộ cấp tỉnh bị kỷ luật. Suốt khoảng thời gian từ cuối tháng 12-2019 đến đầu tháng 3-2020, UBND tỉnh Khánh Hòa không có người làm chủ tịch. Công việc chỉ đạo, điều hành lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn. Ðiều đáng nói nữa là, có một bộ phận cán bộ làm việc trong tình trạng "chùn tay", sợ trách nhiệm, thiếu sáng tạo, thiếu quyết đoán, dẫn đến công việc ùn ứ, hiệu quả không cao, không đáp ứng được yêu cầu. Vì thế mà thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH trên địa bàn càng gặp nhiều khó khăn. Nhiều lĩnh vực kinh tế tăng trưởng chậm lại, thậm chí tăng trưởng âm; tốc độ và quy mô thu hút đầu tư giảm mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng GDP nói riêng và phát triển KT - XH nói chung trong những năm tiếp theo.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã có kế hoạch, biện pháp tập trung khắc phục những nội dung mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về những vi phạm trong quản lý đất đai và thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo, xin ý kiến Trung ương về những vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án; mặt khác, động viên doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư. Tỉnh ủy cũng kịp thời ra các quyết định thu hồi, hủy bỏ hoặc sửa đổi một số quyết định hành chính có vi phạm trong thời gian trước đây. Tỉnh đang tiến hành việc kiểm điểm trách nhiệm tại các sở, ban, ngành, các cơ quan tham mưu trong việc tham mưu cho các cấp lãnh đạo; vì sao để xảy ra những thiếu sót, sai phạm nghiêm trọng, kéo dài đến mức phải thi hành kỷ luật? Ðồng thời, có hướng xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân mắc khuyết điểm, vi phạm. Tinh thần là sai tới đâu, sửa tới đó. Quan trọng nhất thời điểm này là nhân tố con người, phải tập trung chấn chỉnh, củng cố đội ngũ cán bộ.

Chuẩn bị nhân sự cho Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy nhiều lần cho ý kiến về Ðề án nhân sự Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như Ðề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức T.Ư, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng. Theo đó, việc chuẩn bị nhân sự dựa trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ; có chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có biểu hiện tham vọng quyền lực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Một trong những mối quan tâm lớn hiện nay của Khánh Hòa là tình hình thu hút đầu tư của tỉnh liên tục giảm mạnh và vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Ðể cải thiện tình hình, UBND tỉnh chỉ đạo tập trung ba giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, gồm: Tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư; tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện xúc tiến đầu tư tại các thị trường tiềm năng. Trước ảnh hưởng rất lớn do dịch Covid-19 gây ra, nhằm đạt được mục tiêu kép là vừa khống chế được dịch bệnh, vừa bảo đảm phát triển KT - XH, UBND tỉnh đang xây dựng nhiều kịch bản ứng phó. Trong đó, tỉnh cố gắng tạo ra môi trường ổn định để phát triển kinh doanh, du lịch; kêu gọi đầu tư phát triển mạnh lĩnh vực công nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp phát triển.

Mới nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Ðịnh trong câu chuyện cùng chúng tôi đã chia sẻ khó khăn rằng lâu nay công tác ở các cơ quan trung ương, kinh nghiệm công tác ở địa phương còn ít, cho nên bản thân phải cố gắng rất nhiều và xác định phải phát huy sức mạnh tập thể, kế thừa truyền thống tốt đẹp của các thế hệ lãnh đạo đi trước để làm tròn trách nhiệm người đứng đầu. Ðồng chí cho biết, trước mắt sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh nỗ lực lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của tỉnh, theo đúng chức năng nhiệm vụ đã được quy định. Trong các công việc đó, tùy thời gian, thời điểm mà có lộ trình, có trọng tâm, trọng điểm cụ thể.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tỉnh ủy xác định, phát triển KT-XH luôn là nhiệm vụ trọng tâm. Ðể thực hiện tốt nhiệm vụ này, tỉnh phải tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương; tăng tính công khai, minh bạch; yêu cầu hoạt động quản lý trên các lĩnh vực phải bảo đảm gần dân, sát dân; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư... "Tôi cho rằng, muốn thực hiện được các nhiệm vụ quan trọng, phải tập trung xây dựng cho được đội ngũ cán bộ có năng lực, trong sạch, vững mạnh, tạo được lòng tin của nhân dân. Khi nhân dân đã ủng hộ, mọi việc sẽ thành công", đồng chí Nguyễn Khắc Ðịnh nhấn mạnh.

PHONG NGUYÊN