Tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thứ Tư, 08/04/2020, 00:55:15
Chiều 7-4, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Ban Chỉ đạo 896) chủ trì phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành liên quan chủ động, quyết liệt hơn nữa, tạo hiệu quả, bứt phá đối với các nhiệm vụ được giao. Phó Thủ tướng nêu rõ, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò quyết định, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, là cơ sở dữ liệu quan trọng trong Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số, do đó Bộ Công an cần khẩn trương xây dựng các bước về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đưa vào vận hành, thử nghiệm từ cuối năm 2020, sử dụng, khai thác trong năm 2021; tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2022-2025; phối hợp Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, trước hết là Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử cấp bộ, cấp tỉnh… Các bộ, ngành bám sát tiến độ để ban hành văn bản về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bộ Nội vụ cần khẩn trương trình Chính phủ Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trong phạm vi chức năng quản lý của bộ trong tháng 4 này; ban hành kế hoạch thực hiện. Bộ Công an, Bộ Tư pháp cần tiếp tục triển khai cấp số định danh cá nhân theo đúng quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu quá trình thực hiện có sự phối hợp thống nhất, đồng bộ, không để lãng phí, chồng chéo. Các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ có bổ sung, kết nối kho dữ liệu của Bộ Công an, tạo ra hệ thống dữ liệu quốc gia phong phú, có sự phát triển; thiết kế phần mềm tương thích. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp các bộ Nội vụ, Tư pháp, Công an nghiên cứu quy định cụ thể về thành phần, tên gọi và xây dựng danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam phù hợp thực tế, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan rà soát, ban hành các tổ chức tôn giáo đã được công nhận, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo để các bộ, ngành, địa phương thống nhất thực hiện. Giao Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 xây dựng kế hoạch tổng kết Đề án giai đoạn 2013-2020, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc tổng kết…

PV