Công bố quyết định thanh tra Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Thứ Năm, 09/04/2020, 01:55:55

Chiều 8-4, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ (TTCP), TP Hà Nội, TTCP đã công bố quyết định thanh tra một số nội dung đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 69 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Theo đó, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra một số nội dung đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 69 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, trong đó tập trung làm rõ việc chỉ định thầu đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; việc bổ sung Dự án vào danh mục các dự án nguồn điện cấp bách để thực hiện theo Quyết định số 2414/QĐ-TTg, ngày 11-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ; việc quyết định chủ trương, phê duyệt đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; việc điều chỉnh Dự án, tăng tổng mức đầu tư Dự án, điều chỉnh giá trị Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 69 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

TTCP cho biết: Thời kỳ thanh tra kể từ khi chuẩn bị thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đến 30-3-2020; thời gian thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất vài tài sản trên đất tại số 69 phố Nguyễn Du; khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên. Thời gian thanh tra là 15 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ, lễ theo quy định). Vụ I (TTCP) giúp Tổng TTCP chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc đoàn thanh tra; Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra thực hiện giám sát đoàn thanh tra.

PV