Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trường Long, TP Cần Thơ

Thứ Sáu, 15/05/2020, 15:21:16

NDĐT - Ngày 15-5, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trường Long nhiệm kỳ 2020- 2025, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ được khai mạc. Mặc dù đang trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ cấp cơ sở của TP Cần Thơ vẫn được tập trung, thực hiện nghiêm túc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trường Long, TP Cần Thơ

Quang cảnh Đại hộ đại biểu Đảng bộ xã Trường Long.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã Trường Long đã thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư xây dựng, phục vụ tốt hoạt động giao thương và sản xuất; Các thiết chế văn hóa được tập trung nâng cao chất lượng; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 94 đảng viên, đạt 117% chỉ tiêu.

Trong nhiệm kỳ mới, Đại hội thống nhất tập trung thực hiện các khâu đột phá là ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế, quản lý nhà nước; thực hiện hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển du lịch miệt vườn. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị…

Với việc các cấp, các ngành, địa phương của TP Cần Thơ tập trung hoàn thành các công trình, phần việc thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, đã tạo được khởi đầu tốt đẹp cho một nhiệm kỳ mới, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần khơi dậy lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

BÙI QUỐC DŨNG