Tiếp nối và phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cu-ba

Thứ Sáu, 09/11/2018, 01:54:39

Nhận lời mời của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Mi-ghen Ma-ri-ô Đi-át Ca-nên Béc-mu-đết, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cu-ba bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu của Chủ tịch Cu-ba Đi-át Ca-nên, là sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước, tiếp nối và phát triển tình hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cu-ba.

Nằm ở Tây bán cầu, Cu-ba giàu tiềm năng khoáng sản, đất đai màu mỡ, thích hợp cho canh tác cây công nghiệp và chăn nuôi đại gia súc, có nhiều điều kiện tự nhiên, văn hóa để phát triển du lịch. Tình hình chính trị, xã hội Cu-ba tiếp tục ổn định. Tháng 4-2016, Đại hội VII Đảng Cộng sản Cu-ba thúc đẩy một bước trong đổi mới tư duy; thông qua Dự thảo “Khái niệm Mô hình phát triển kinh tế và xã hội Cu-ba phát triển xã hội chủ nghĩa”; tiếp tục cập nhật mô hình kinh tế, lấy kinh tế nhà nước là chủ đạo, có tính đến vai trò không thể thiếu của các yếu tố thị trường.

Cu-ba đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa IX, bầu ban lãnh đạo mới, theo hướng từng bước chuyển giao thế hệ lãnh đạo cấp cao. Đảo quốc vùng Ca-ri-bê triển khai chính sách đối ngoại năng động, kiên quyết chống chủ nghĩa đế quốc, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng, giải phóng dân tộc, đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và Chủ nghĩa xã hội.

Việt Nam và Cu-ba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2-12-1960. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Cu-ba luôn đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ Việt Nam, là nước đầu tiên trên thế giới công nhận Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam. Cu-ba cũng dành nhiều sự giúp đỡ về kinh tế, quân sự cho Việt Nam trong những thời khắc quan trọng của cuộc kháng chiến.

Những năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Cu-ba không ngừng được củng cố, phát triển trong mọi lĩnh vực, nhất là chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, nông nghiệp, xây dựng, giáo dục, y tế, công nghệ sinh học, giao thông, văn hóa, thể thao... Hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp, nổi bật gần đây có chuyến thăm Cu-ba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 3-2018. Nhân dân Cu-ba đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức cao nhất và dành tình cảm nồng hậu, hiếu khách tới Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp, đưa quan hệ đặc biệt giữa hai nước sang giai đoạn phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Tháng 9-2018, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba Xan-va-đo Van-đét Mê-xa thăm Việt Nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm 45 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô tới Vùng giải phóng miền nam Việt Nam, tôn vinh quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cu-ba và những đóng góp của Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô, góp phần củng cố truyền thống đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Hai bên duy trì cơ chế Hội thảo lý luận giữa hai Đảng; triển khai một cách hiệu quả các cơ chế Ủy ban hợp tác liên Chính phủ, tham khảo chính trị, đối thoại chính sách quốc phòng... Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư có những bước tiến tích cực. Các dự án hợp tác hỗ trợ Cu-ba phát triển sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt đẹp và tiếp tục được mở rộng.

Hai nước duy trì phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc. Việt Nam cam kết ủng hộ Cu-ba ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2021-2023; Cu-ba khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Việt Nam nhất quán ủng hộ việc bãi bỏ cấm vận kinh tế của Mỹ chống Cu-ba.

Được thực hiện trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Cu-ba không ngừng phát triển, chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Cu-ba Đi-át Ca-nên là dịp để các nhà lãnh đạo hai nước thảo luận các định hướng, biện pháp tiếp tục củng cố, tiếp nối và phát triển mối quan hệ giữa hai nước.

Chuyến thăm cũng thể hiện chủ trương nhất quán của Việt Nam là không ngừng phát triển và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết thủy chung, tin cậy lẫn nhau, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước; khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba anh em.

Chúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước CH Cu-ba Mi-ghen Ma-ri-ô Đi-át Ca-nên Béc-mu-đết thành công tốt đẹp, góp phần tiếp nối và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới.

NHÂN DÂN