Quyết tâm đưa đất nước vươn lên, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân

Thứ Tư, 21/11/2018, 05:03:26

Hôm qua 20-11, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội (QH) khóa XIV đã hoàn thành tốt đẹp chương trình nghị sự và bế mạc sau 23 ngày làm việc khoa học, nghiêm túc và trách nhiệm cao.

Kỳ họp này của QH tiếp tục thể hiện sâu sắc tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước. Nhiều vấn đề “nóng” cử tri và nhân dân quan tâm được các đại biểu dành thời gian phân tích và đưa ra những kiến nghị, đề xuất xác đáng, góp phần quan trọng hoàn thiện các quyết sách phát triển kinh tế - xã hội. QH thống nhất, cần tập trung củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế...

Tại kỳ họp thứ sáu, QH đã bầu Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, với sự tín nhiệm rất cao. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ta, được nhân dân, cử tri mong đợi, đồng tình và đánh giá cao. QH đã dành thời gian để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét đánh giá toàn diện việc thực hiện các Nghị quyết của QH về kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 trong nửa nhiệm kỳ; đánh giá ba năm thực hiện chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, để từ đó đề ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tận dụng tối đa nguồn lực, cơ hội phát triển nhằm thực hiện thắng lợi, bền vững các mục tiêu, nhiệm vụ. Thực hiện chức năng lập pháp của mình, QH đã nghiên cứu, trao đổi, xem xét, thông qua chín luật và cho ý kiến về sáu dự án luật khác.

Đáng chú ý, QH chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ bảy phê chuẩn và thông qua Hiệp định này, thể hiện cam kết mạnh mẽ của nước ta về đổi mới và hội nhập toàn diện, sâu rộng. Việc tham gia CPTPP sẽ giúp nước ta nâng cao nội lực, củng cố vị thế trong khu vực và trên thế giới, thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đi đôi với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh…

Một nội dung giám sát quan trọng được QH thực hiện trong kỳ họp này là lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn. Mức độ tín nhiệm được QH căn cứ vào quá trình công tác, kết quả hoàn thành nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến giữa nhiệm kỳ với thời gian gần ba năm và thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, qua theo dõi từng lĩnh vực hoạt động từng người phụ trách... Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy, đây là một hoạt động mang lại nhiều tác dụng tích cực trong việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, ý thức trách nhiệm của các chức danh. Mỗi người được lấy phiếu đều sẽ cố gắng hơn, hoàn thiện mình hơn trong lĩnh vực phụ trách, quản lý.

Các đại biểu QH đã tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ với nhiều vấn đề nóng của đất nước. Tại phiên chất vấn lần này, phương thức có sự thay đổi khi hầu hết các thành viên Chính phủ, các trưởng ngành đều tham gia trả lời chất vấn của các đại biểu QH. Tuy khối lượng, số lượng vấn đề chất vấn rất lớn, rất rộng, đa dạng nhưng qua phần trả lời chất vấn, cho thấy, các thành viên Chính phủ, trưởng ngành hiểu sâu, nắm chắc hoạt động của ngành, nghiêm túc trả lời đầy đủ, giải trình khá rõ nhiều vấn đề đại biểu QH nêu ra. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn luôn được cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm. Tầm quan trọng, sức ảnh hưởng và lan tỏa của các vấn đề quốc kế, dân sinh được lựa chọn đưa ra chất vấn và trả lời chất vấn đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hình thức, phương pháp và nội dung chất vấn phù hợp hơn, tránh dàn trải, tập trung phân tích, giải quyết thấu đáo những vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay, thúc đẩy kinh tế phát triển, đồng thời tránh đưa thông tin thiếu chính xác có thể tạo phân tâm xã hội.

QH yêu cầu Chính phủ, các ngành, các cấp, các cơ quan, các địa phương sớm có kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả các quyết định, các bộ luật vừa được QH thông qua; đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. Đồng thời, tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với QH và các cơ quan chức năng.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm cao trước nhân dân, kỳ họp thứ sáu, QH khóa XIV đã kết thúc thành công với những kết quả cụ thể, quan trọng. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cùng đồng bào ta ở nước ngoài không ngừng nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân.

NHÂN DÂN