Bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cam-pu-chia

Thứ Tư, 27/02/2019, 02:25:54

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Cam-pu-chia diễn ra từ ngày 25 đến 26-2 theo lời mời của Quốc vương Cam-pu-chia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni. Đây là chuyến thăm Cam-pu-chia lần đầu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Chuyến thăm là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần đưa quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Cam-pu-chia tiến lên bước phát triển mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cam-pu-chia

Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm Cam-pu-chia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Cam-pu-chia. Tuyên bố chung nêu rõ: Hai bên nhất trí cho rằng, việc bảo vệ, giữ gìn và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài trên cơ sở các nguyên tắc đã được nêu trong các bản Tuyên bố chung Việt Nam - Cam-pu-chia là trách nhiệm chung của hai quốc gia và nhân dân hai nước vì sự phát triển bền vững và tương lai tươi sáng của cả hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Vượt qua những thăng trầm của lịch sử và biến cố của thời đại, mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cam-pu-chia càng trở nên gắn bó, bền chặt, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, trở thành tài sản chung quý báu của cả hai dân tộc. Chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Cam-pu-chia lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định vững chắc rằng, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Cam-pu-chia đi vào chiều sâu, ổn định bền vững, cũng như tăng cường sự tin cậy, gắn bó giữa Đảng ta và Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP).

Trong thời gian thăm Cam-pu-chia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có cuộc hội đàm với Quốc vương Cam-pu-chia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni; thăm Hoàng Thái hậu Nô-rô-đôm Mô-ni-niết Xi-ha-núc; hội kiến Xăm-đéc Xai Chum, Chủ tịch Thượng viện; Xăm-đéc Hêng Xom-rin, Chủ tịch Quốc hội; Xăm-đéc Hun Xen, Chủ tịch CPP, Thủ tướng Cam-pu-chia; thăm Đại Tăng thống Tép Vông, Đại Tăng thống Bu-cri... Các nhà lãnh đạo và nhân dân Cam-pu-chia đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thể hiện tình đoàn kết sâu đậm, gắn bó giữa hai dân tộc.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, trong bầu không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và tin cậy lẫn nhau, các nhà lãnh đạo hai nước đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi sâu rộng về các vấn đề hợp tác song phương và chia sẻ ý kiến về tình hình thế giới, khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ hai nước trong hơn 50 năm qua, các nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước việc mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Cam-pu-chia được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã vượt qua mọi thử thách và đạt được những thành quả toàn diện, quan trọng.

Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc và không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân Cam-pu-chia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thoát khỏi thảm họa diệt chủng, cũng như trong giai đoạn tái thiết và phát triển đất nước. Quốc vương nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam là người bạn vĩ đại và tin cậy của nhân dân Cam-pu-chia; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp, thúc đẩy mối quan hệ và tình cảm giữa hai nước, hai dân tộc ngày càng gắn bó, khăng khít và bền chặt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, cố Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-núc, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Cam-pu-chia đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng, việc bảo vệ, gìn giữ và phát triển mối quan hệ quý báu giữa Việt Nam và Cam-pu-chia là trách nhiệm chung của hai Nhà nước và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, trước lịch sử của hai dân tộc, cũng như tương lai tươi sáng của hai nước.

Chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Cam-pu-chia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thành công tốt đẹp, viết tiếp những trang mới trong quan hệ Việt Nam - Cam-pu-chia. Với lịch sử giàu truyền thống đoàn kết, gắn bó, luôn tương trợ, chia ngọt sẻ bùi giữa hai nước, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Cam-pu-chia sẽ tiếp tục đạt được những bước phát triển mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông - Nam Á và trên thế giới.

NHÂN DÂN