Chung tay vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào
Chung tay vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, hôm nay, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thoong-lun Xi-xu-lít và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba và là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai của đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Lào năm 2016.

Không ngừng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Không ngừng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Hôm nay 19-9, tại Thủ đô Hà Nội, khai mạc trọng thể Ðại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với chủ đề: Ðoàn kết - Dân chủ - Ðổi mới - Phát triển.

Tạo bứt phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Tạo bứt phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Hôm nay (5-9), học sinh, sinh viên cùng các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý ngành giáo dục và nhân dân cả nước tưng bừng mừng Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Đây là năm học mà toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và cũng là năm cuối thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020, tạo tiền đề bứt phá cho giai đoạn tiếp theo.

Xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân
Xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

Năm nào cũng vậy, mỗi khi đến dịp Quốc khánh 2-9, mỗi người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài lại bừng lên những tình cảm thiêng liêng và lòng tự hào dân tộc sâu sắc. 74 năm qua, Ngày 2-9 luôn là dịp để nhân dân Việt Nam một lòng hướng về đất nước, tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc và bày tỏ tình cảm, sự kính trọng, lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a
Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Ma-lai-xi-a M.Mô-ha-mét tiến hành thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26 đến 28-8. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu của ông M.Mô-ha-mét kể từ khi nhậm chức Thủ tướng hồi tháng 5-2018. Chuyến thăm đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a, thể hiện mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ Việt Nam - Ma-lai-xi-a của lãnh đạo hai nước.

Làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ô-xtrây-li-a
Làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ô-xtrây-li-a

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a X.Mo-ri-xơn và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 đến 24-8. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu của ông X.Mo-ri-xơn sau khi chính thức đắc cử Thủ tướng. Chuyến thăm là sự kiện chính trị quan trọng, khẳng định mong muốn của lãnh đạo và nhân dân hai nước làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ô-xtrây-li-a.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cách đây vừa tròn 74 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng dậy tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Ðông - Nam Á. Việt Nam từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do. Nhân dân ta có cuộc đổi đời chưa từng có, từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống mua bán người
Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống mua bán người

Mua bán người được Liên hợp quốc xác định là một trong bốn loại tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, được đưa vào Chương trình phòng, chống tội phạm toàn cầu và kể từ năm 2013, chọn ngày 30-7 hằng năm là Ngày thế giới phòng, chống mua bán người.

Xứng đáng là tổ chức đại diện tốt nhất của người lao động
Xứng đáng là tổ chức đại diện tốt nhất của người lao động

Cách đây 90 năm, trong không khí sục sôi cách mạng, ngày 28-7-1929, tại ngôi nhà số 5 phố Hàng Nón, Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Đông Dương cộng sản Đảng, Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, tiền thân của Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam được thành lập. Kể từ đây, những người lao động Việt Nam có một tổ chức chính trị đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, phong trào công nhân từ đây có chính đảng cách mạng lãnh đạo.

Mãi tỏa sáng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"
Mãi tỏa sáng đạo lý

Tri ân, quan tâm chăm sóc và ưu đãi người có công với cách mạng luôn là chính sách quan trọng hàng đầu, xuyên suốt của Ðảng, Nhà nước ta.