Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và hợp tác của ASEAN
Phát huy tinh thần đoàn kết,  thống nhất và hợp tác của ASEAN

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái-lan Pray-út Chan-ô-cha, hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 tại Băng-cốc, Thái-lan.

Ðưa quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam - I-ta-li-a lên tầm cao mới
Ðưa quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam - I-ta-li-a lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng hòa (CH) I-ta-li-a Giu-xếp-pê Côn-tê thăm chính thức nước ta. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng G.Côn-tê đánh dấu mốc mới trong quan hệ song phương, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam- I-ta-li-a trong tình hình mới.

Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Thụy Ðiển
Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Thụy Ðiển

Nhận lời mời của Thủ tướng Thụy Ðiển X.Lốp-ven, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Thụy Ðiển từ ngày 26 đến 28-5. Diễn ra đúng thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Thụy Ðiển.

Đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Na Uy lên tầm cao mới
Đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Na Uy lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Na Uy Ê-na Xôn-béc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Na Uy từ ngày 23 đến 26-5. Chuyến thăm là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Na Uy.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga
Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga

Nhận lời mời của Thủ tướng LB Nga Đ.Mét-vê-đép, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức LB Nga từ ngày 20 đến 23-5. Chuyến thăm diễn ra đúng thời điểm khởi động Năm chéo Việt Nam - LB Nga 2019-2020 nhân dịp hai nước kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bước chuẩn bị quan trọng cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng
Bước chuẩn bị quan trọng cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Sau gần ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trung ương đã xem xét, thảo luận, thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Viết tiếp bản anh hùng ca thời đại Hồ Chí Minh
Viết tiếp bản anh hùng ca thời đại Hồ Chí Minh

Hôm nay, trong niềm kính yêu và biết ơn vô hạn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Cuộc đời và sự nghiệp của Người mãi mãi là tấm gương sáng ngời, soi đường, chỉ lối, cổ vũ mạnh mẽ lớp lớp thế hệ người Việt Nam quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết một lòng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Phát huy hào khí Trường Sơn trong thời kỳ mới
Phát huy hào khí Trường Sơn trong thời kỳ mới

Những ngày tháng 5 lịch sử này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 - 19-5-2019).

Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Nê-pan
Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Nê-pan

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nê-pan K.P.Sa-ma Ô-li và Phu nhân tiến hành chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình, hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ hai tại Bắc Kinh, Trung Quốc.