Bắt tay giám sát chứng khoán và thuế

Thứ Tư, 16/08/2017, 10:59:48

NDĐT - Chiều 16-8, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã ký kết Quy chế phối hợp trao đổi thông tin giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng cục Thuế.

Bắt tay giám sát chứng khoán và thuế

Quy chế nhằm tạo thuận lợi cho việc phối hợp giữa UBCKNN, Tổng cục Thuế trong công tác quản lý giám sát việc chấp hành pháp luật về chứng khoán và pháp luật về thuế của các tổ chức, cá nhân trên thị trường chứng khoán, hai cơ quan cùng xây dựng Quy chế phối hợp trao đổi cung cấp thông tin với nhau.

Chứng kiến lễ ký, Thứ trưởng Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, việc xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp trao đổi thông tin giữa UBCKNN và Tổng cục Thuế là cần thiết, trên cơ sở kết hợp, sử dụng nguồn lực sẵn có của hai cơ quan quản lý ngành để phối hợp kiểm tra, xác minh các thông tin do doanh nghiệp là công ty đại chúng kê khai, công bố, làm rõ thực trạng hoạt động doanh nghiệp, hỗ trợ xác định chính xác nghĩa vụ của doanh nghiệp với Nhà nước cũng như bảo đảm tính công khai, minh bạch và quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư trên TTCK.

Theo Quy chế phối hợp, UBCKNN và hai Sở GDCK sử dụng các thông tin do Tổng cục Thuế cung cấp gồm thông tin đăng ký thuế; thông tin về hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; danh sách doanh nghiệp rủi ro cao hoặc có dấu hiệu rủi ro về thuế; báo cáo tài chính của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế; kết quả xử lý vi phạm qua thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế; thông tin quyết định cưỡng chế nợ thuế... để rà soát, đối chiếu lại với các thông tin do các công ty đại chúng, tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch đã công bố để có đánh giá về tình hình hoạt động, việc chấp hành pháp luật chứng khoán trong báo cáo, công bố thông tin, xác định những doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường, vi phạm pháp luật để tăng cường giám sát, thanh kiểm tra, xác minh và có biện pháp quản lý, giám sát, cảnh báo, xử lý kịp thời.

Ngược lại, Tổng cục Thuế sử dụng các thông tin do UBCKNN cung cấp gồm danh sách và các thông tin về công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; báo cáo tài chính của đối tượng này công bố và báo cáo UBCKNN, SGDCK; danh sách công ty bị xử phạt vi phạm về chứng khoán, thông tin về giao dịch chứng khoán... để rà soát, đối chiếu với thông tin kê khai nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, xác minh làm rõ những dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, xử lý nghiêm, răn đe các hành vi vi phạm.

X.B